Religija (316)

nedjelja, 02 Oktobar 2016 08:39

Kur'an o muhadžirima

Riječ »muhadžir« nije nepoznata našem svijetu, pogotovu starijim osobama. Rječnički »muhadžir« je osoba koja se iseljava, doseljenik, iseljenik (uopće) i (posebno) iseljenik iz Mekke u Medinu u vrijeme jednog od najznamenitijih događaja u povijesti islama, u vrijeme Hidžre, godine 622. iza Isa-a, a. s. Pristalice Muhammedove, a.s., selile su i…
nedjelja, 02 Oktobar 2016 08:33

Smisao i značaj Hidžre

Hidžra je događaj koji je izmijenio tok istorije islama i znači puni procvat islamske misli. Hidžra nije bježanje pred opasnostima, nego traženje druge, plodnije i pogodnije sredine za širenje i razvoj islama i muslimana. Hidžra predstavlja vrhunsku žrtvu, koju čovjek može podnijeti (ostavljajući imetak, porodicu i rodbinu), da bi otišao…
Allah, dž.š., ističući vrijednost vjernika, mu’mina, i nalažući posebno poštovanje prema njemu, kaže u Kur’an-i kerimu: Uistinu je rob-vjernik bolji od mnogobošca, makar vam se (mnogobožac) i dopadao! (El-Beqare-Krava, 21) Da li se, onda, onaj koji je (u svome zemaljskom životu) bio vjernik smije usporediti s onim koji je bio…
nedjelja, 11 Septembar 2016 21:34

Kurban

Kurban je vrsta ibadeta koja podrazumijeva žrtvu određene vrste životinja, brava ili govečeta u određeno vrijeme s ciljem približavanja Allahu, dž.š. Ova vrsta ibadeta je vadžib, a ustanovljena je kur'anskom naredbom i hadisom Božijeg Poslanika.
nedjelja, 14 Avgust 2016 19:52

Tri oblika dove u Kur'anu

U Kur'anu se pojavljuju tri oblika dove: 1) dova pojedinca za sebe; 2) dova pojedinca za druge; 3) dova svih za sve. U nastavku, izložit ćemo ova tri oblika dove, kako bismo upoznali kur'anski stil u molitvi za vjernike.
četvrtak, 11 Avgust 2016 20:02

Kako postići ono što želimo?

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Njega hvalimo, od Njega pomoć tražimo i za oprost Ga molimo. Utječemo Mu se od zla duša naših i posljedica loših djela koja smo učinili. Koga Allah, dž.š., uputi niko ga u zabludu ne može odvesti a koga u zabludi ostavi niko mu na Pravi…
subota, 30 Juli 2016 18:03

Skriptorij u Foči u XVI stoljeću

Prije izuma štamparije ljudi su svugdje u svijetu umnožavali knjige i širili ih prepisivanjem (manuskripta). Zato je knjiga bila, srazmjerno, u to vrijeme, rijetka i skupocjena. Onda nam se sačuvao mali broj pisanih podataka, bilo knjiga ili dokumenata, iz vremena starih kultura. Možda bi se brojnost i raširenost knjige i…
A onome ko uzmakne od sjećanja na Svemilosnog, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati; oni će ih od Pravoga puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na Pravome putu. I kada koji dođe pred Nas, reći će: “Kamo sreće da je između mene i…
četvrtak, 21 Juli 2016 18:26

Zeleno odijelo

Čovjek je pozivao svoga poznanika u džamiju. Bio je petak i odjekivao je džumanski ezan. „Pođi sa mnom u džamiju“, reče mu. „Petak je, trebamo klanjati džumu.“ „Ti znaš da ja ne idem u džamiju“, reče mu poznanik.
Bez sumnje, osnovno izvorište nepažnje prema ovoj važnoj temi je zanemarivanje Boga Uzvišenog, jer ko zaboravi Boga Uzvišenog, otuđit će se i od samog sebe, a onaj ko se od sebe otuđi, slijedit će strasti, dok će onaj ko strasti svoje bude slijedio ostati daleko od istine i više neće…

Magazin Ašk