A+ A A-

Savjeti (140)

Oblikovanje ličnosti

Prolaskom puberteta i pristizanjem doba zrelosti, ostavljajući iza sebe djetinjstvo i pubertet, adolescenti postaju punoljetni članovi društva, odgovorni za svoje ponašanje i govor. Oni trebaju iskoristiti priliku koja im se pruža tokom adolescentnog razdoblja i ustrajnim zalaganjem i trudom izgraditi svoju ličnost te na najbolji bolji mogući način, sa ciljem…
Više...

Dobročinstvo prema ocu i majci

Dobročinstvo prema roditeljima moralna je dužnost koja izvire iz obaveze zahvale onome koji dariva blagodati. Čovjek je po svojoj prirodi zahvalan onome ko mu čini dobro. Zahvalnost roditeljima je pokazatelj očuvanosti prirode, a čovjek koji svojim roditeljima čini dobročinstvo sačuvao je svoju izvornu prirodu (fitret). Važnost zahvalnosti roditeljima je takva…
Više...

Razvijanje umijeća

Naučne rasprave daruju čovjeku duhovni život. Druženje s naučnicima i učenim ljudima, te slušanje njihovog mudrog govora odgaja snagu razuma i budi skrivena umijeća. Onim ljudima koji su cijeli svoj život proveli u neznanju, negdje daleko u zabačenom selu, ili u sredinama bez kulture, i koji se nisu koristili dobrima…
Više...

Na koji način hrana “kontrolira” naše ponašanje

Loša prehrana je povezana s poremećajima u ponašanju, ali i s lošijim rezultatima u školi i manjim koeficijentom inteligencije. Mozak je najosjetljiviji organ kada je riječ o prehrambenim potrebama. Iz tog razloga je važno osigurati stabilan dotok šećera u krvi, ali i nužne vitamine, esencijalne masne kiseline, aminokiseline i minerale.…
Više...

Vrijeme – najveće bogatstvo u životu

Nikad ne prestajemo spoznavati vrijeme, pa je stoga iznimno važno pokušati usporiti ga što više i iskoristiti svaki trenutak. Vrijeme je mnogo vrednije od novca, slave, materijalnih stvari... Ono je vjerovatno najveće bogatstvo u našem životu. I vrijednost se može mjeriti vremenom. Uspijete li bilo koga uvjeriti da posveti svoje…
Više...

Kako koristiti emocionalnu inteligenciju?

Zasigurno ste do sada mnogo puta čuli ovu sintagmu koja je postala nezaobilazna tema kada se razgovara o harmoničnom okruženju u porodici ili preduzeću. Daniel Goleman, psiholog i novinar, koristio je navedenu sintagmu u svojoj knjizi „Emotional Intelligence“ kao i u mnogim drugim knjigama i člancima od tada. U svom…
Više...

Islam i mladost-Poslanikov stav

Poslanik s.a.v.a., kaže da se na Sudnjem danu čovjek neće moći pomjeriti prije negoli odgovori na dva pitanja. Prvo pitanje ticat će se toga u šta je utrošio život, u šta je potrošena mladost. Uzmite u obzir ovaj hadis i vratimo se našoj temi. Život možemo podijeliti u tri etape.…
Više...

Upute hazreti Alija, mir na njega, mladima

Ne žuri i ne prenagljuj u svojim odlukama i postupcima, kada dođe vrijeme da se nešto uradi, ili da se donese odluka, onda ne budi lijen, ne gubi vrijeme i ne pokazuj slabost. Kada ne pronađeš pravi način da uradiš nešto, onda ne ustrajavaj na pogrešnom, a kada pronađeš ispravno…
Više...

Šta kaže psiholog o bliskosti i usamljenosti?

Usamljenost i samoća se često poistovećuju u svakodnevnom govoru. Međutim, biti sam i biti usamljen nije isto. Samoća je konstruktivno stanje kada osoba ima vrijeme za sebe i fizički je sama. Tad osoba može da se posveti učenju, umjetnosti, prirodi, čitanju. Naime, ako želite da napišete knjigu, doktorski rad ili…
Više...
Priključi se za RSS feed