A+ A A-

Savjeti (143)

Suzdržavanje od krajnosti i pretjerivanja

Da bi ostvarili prave životne vrijednosti, mladi moraju poštivati načelo umjerenosti i odmjerenosti i suzdržati se od svake vrste krajnosti i pretjerivanja. Trebaju imati mjeru u ibadetu, poslu, odmoru, sportu, tj. trebaju imati ispravnu mjeru u svemu što čine. Cijenjeni islamski predvodnici u svom odgoju najveću pažnju su posvetili ovom…
Više...

Važnost aktivnog slušanja i kako ga prakticirati

Svakog dana nešto slušamo. Slušamo roditelje (osim ako nismo previše buntovni za to), slušamo glazbu, slušamo prijatelje, kolege s fakulteta, profesore (dobro, njih možda najmanje)… No, čujemo li ih doista? Što znači slušati nekoga ? Kako biti aktivan slušač i zbog čega je to važno? Dalaj Lama, poznati duhovni i…
Više...

Oblikovanje ličnosti

Prolaskom puberteta i pristizanjem doba zrelosti, ostavljajući iza sebe djetinjstvo i pubertet, adolescenti postaju punoljetni članovi društva, odgovorni za svoje ponašanje i govor. Oni trebaju iskoristiti priliku koja im se pruža tokom adolescentnog razdoblja i ustrajnim zalaganjem i trudom izgraditi svoju ličnost te na najbolji bolji mogući način, sa ciljem…
Više...

Dobročinstvo prema ocu i majci

Dobročinstvo prema roditeljima moralna je dužnost koja izvire iz obaveze zahvale onome koji dariva blagodati. Čovjek je po svojoj prirodi zahvalan onome ko mu čini dobro. Zahvalnost roditeljima je pokazatelj očuvanosti prirode, a čovjek koji svojim roditeljima čini dobročinstvo sačuvao je svoju izvornu prirodu (fitret). Važnost zahvalnosti roditeljima je takva…
Više...

Razvijanje umijeća

Naučne rasprave daruju čovjeku duhovni život. Druženje s naučnicima i učenim ljudima, te slušanje njihovog mudrog govora odgaja snagu razuma i budi skrivena umijeća. Onim ljudima koji su cijeli svoj život proveli u neznanju, negdje daleko u zabačenom selu, ili u sredinama bez kulture, i koji se nisu koristili dobrima…
Više...

Na koji način hrana “kontrolira” naše ponašanje

Loša prehrana je povezana s poremećajima u ponašanju, ali i s lošijim rezultatima u školi i manjim koeficijentom inteligencije. Mozak je najosjetljiviji organ kada je riječ o prehrambenim potrebama. Iz tog razloga je važno osigurati stabilan dotok šećera u krvi, ali i nužne vitamine, esencijalne masne kiseline, aminokiseline i minerale.…
Više...

Vrijeme – najveće bogatstvo u životu

Nikad ne prestajemo spoznavati vrijeme, pa je stoga iznimno važno pokušati usporiti ga što više i iskoristiti svaki trenutak. Vrijeme je mnogo vrednije od novca, slave, materijalnih stvari... Ono je vjerovatno najveće bogatstvo u našem životu. I vrijednost se može mjeriti vremenom. Uspijete li bilo koga uvjeriti da posveti svoje…
Više...

Kako koristiti emocionalnu inteligenciju?

Zasigurno ste do sada mnogo puta čuli ovu sintagmu koja je postala nezaobilazna tema kada se razgovara o harmoničnom okruženju u porodici ili preduzeću. Daniel Goleman, psiholog i novinar, koristio je navedenu sintagmu u svojoj knjizi „Emotional Intelligence“ kao i u mnogim drugim knjigama i člancima od tada. U svom…
Više...

Islam i mladost-Poslanikov stav

Poslanik s.a.v.a., kaže da se na Sudnjem danu čovjek neće moći pomjeriti prije negoli odgovori na dva pitanja. Prvo pitanje ticat će se toga u šta je utrošio život, u šta je potrošena mladost. Uzmite u obzir ovaj hadis i vratimo se našoj temi. Život možemo podijeliti u tri etape.…
Više...
Priključi se za RSS feed