četvrtak, 14 Septembar 2017 06:28

Ne izruguj se, ne povrijedi!

Odnos među muslimanima mora biti bratski jer muslimani su braća. Musliman muslimanu, čovjek čovjeku, mora se obraćati na najljepši način. Allah, dž.š., zabranjuje davanja pogrdnih imena. On zabranjuje izrugivanje i ismijavanje, sramoćenje i ponižavanje. To mu'mini mora da znaju. Ako žele milost Allahovu, dž.š., Allahove zapovijedi moraju primjenjivati u životu. Allah kaže: O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih, i ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! O kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se nepokaju – sami sebi nepravdu čine. (Kur'an, XLIX:11)  
Objavljeno u Kur'an
subota, 26 Avgust 2017 12:43

Šefȃat i havd

Šefȃat je zauzimanje Bogu ugodnih ljudi, kao što su Božiji poslanici, vjerski učenjaci, šehidi i uopće dobri ljudi, za grješnike. Bog, dž.š., u Kur'anu veli: Taj dan (tj. na Sudnjem danu) neće koristiti zauzimanje osim onoga kome Bog dopusti i bude zadovoljan da on govori. (Ta-Ha, 109) Ko je taj koji će se kod Njega zauzimati osim sa Njegovim dopuštenjem. (El-Bekare, 255)
Objavljeno u Kur'an
Ne može se ostvariti porodična sreća i njen spokoj, niti supružnici mogu uživati u atmosferi ljubavi i milosti osim ako se pridržavaju imanskih i moralnih vrijednosti kojima poziva jasan Allahov program u lijepom ophođenju, poštivanju propisanih prava i kićenju moralnim vrijednostima. Kada džahilijetska uređenja zapostave ove imanske i moralne vrijednosti u svom porodičnom uređenju, njeni članovi tumaraju u tminama zlobe, svađe, mržnje i nestaje blagodat smiraja, mira i samilosti.
Objavljeno u Kur'an
ponedjeljak, 17 Juli 2017 13:47

Zar se Boga ne bojimo?

Neka je hvala Uzvišenom Allahu, Milostivom i Samilosnom na mnoštvu blagodati kojima nas svakog trenutka obasipa! Neka je salavat i selam na Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, časne ashabe i sve one koji časno slijede put Istine do Sudnjeg dana. Dosta smo hutbi tokom ove i protekle godine posvetili pojmu takvaluka koji se u Božijoj objavi jako često susreće. 
Objavljeno u Kur'an
Kako stariji, tako i mlađi islamski mufesiri iscrpno razrađujući kur'anske ajete, napisali su mnogobrojne tomove vrijednih djela iz oblasti tefsira, fikha i drugih islamskih disciplina. Razjašnjavajući ajete iz oblasti kosmologije u duhu jezičkih pravila i zakonitosti te na osnovu svojih saznanja i naučnih metoda istraživanja ove kur'anske oblasti, postigli su značajne i zahvalne rezultate, čija je vrijednost posebno u dokazivanju akaidskih osnova. Neki su čak otišli veoma daleko, kao što je Fahrur-Razi, ali su se svi i pored toga ograničili u tumačenju nebeskih tijela pojedinačno, na svaki ajet iz ove oblasti, ne povezujući ih sa drugim ajetima koji čine jednu cjelinu. Nijedan mufesir, koliko nam je poznato, starije ili mlađe generacije, nije pokušao da objedini ajete koji se odnose na jednu temu, kao što je npr. stvaranje nebesa, životinjskog ili biljnog svijeta da to područje zatim istraži i poveže i da izvuče zajedničke i pojedinačne elemente, kao što sadrži kur'anska kosmologija u ovoj mjeri u kojoj je to Allah, dš.š., htio da objavi.
Objavljeno u Kur'an
subota, 24 Juni 2017 21:02

Suretu-l-Kijame

Ibn Abbas, r.a., je o riječima Uzvišenog – Ne izgovaraj Kur'an jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio[1]– rekao: „Poslanik, s.a.v.s., je imao velike poteškoće s objavom. Pomjerao je svoje usne.“ Ibn Abbas mi je rekao: „Ja ću ih pomjerati onako kako ih je Allahov Poslanik, s.a.v.s., pomjerao.“ Pa je pomjerio svoje usne. Se'id je rekao: „Ja ću ih pomjerati kako ih je Ibn Abbas pomjerao.“ Pa je pomjerio svoje usne.  
Objavljeno u Kur'an
četvrtak, 18 Maj 2017 20:11

Islam u teoriji i praksi

Mnogo se govori i piše o pojmovima iman i islam, te se riječi često upotrebljavaju u vazovima i nasihatima ali, i pored toga, mnogima nije jasno šta ti pojmovi znače i kakva je razlika među njima. Premda su te riječi sličnog značenja, a katkad i vrlo bliskog, razlika ipak postoji. Islam, prvobitno, znači samo primanje vjere islama, ulaženje u islam izgovaranjem kelimei-šehadeta. To je jedna formalnost, ali je ipak značajan čin, koji predstavlja veliki trenutak u životu onoga, koji se je odlučio da primi tu čistu, spasonosnu vjeru – islam.
Objavljeno u Kur'an
utorak, 02 Maj 2017 17:23

Dobročinstvo u poslovanju

Zaista Allah naređuje pravednost i dobročinstvo... Uzvišeni Allah naredio je pravednost i dobročinstvo zajedno. Pravednost je samo uzrok spasa. Ona je u trgovini vezana za glavnicu ili osnovni kapital. Dobročinstvo je uzrok i uspjehu i sreći. Ono je u trgovini vezano za zaradu. Ne možete smatrati razumnim onoga ko se u dunjalučkom poslovanju zadovoljava samo s glavnicom. Tako je i s ahiretskim poslovanjem. Dinski se čovjek ne bi trebao ograničiti isključivo na pravednost i izbjegavanje nepravde, te zaobići vrata dobročinstva.  
Objavljeno u Kur'an
Razlikuje se praksa učača Kur'ana u pogledu količine učenja. Neki za jedan dan i noć prouče cijeli Kur'an jedanput, drugi ga za to vrijeme prouče dvaput, a neki stignu proučiti i tri puta, dok ga neki u mjesecu prouče jedanput. Kod obima učenja najbolje se pozvati na riječi Božijeg Poslanika, s.a.v.s., u kojima kaže: Ko prouči Kur'an za manje od tri dana nije ga razumio!
Objavljeno u Kur'an
nedjelja, 09 April 2017 12:41

Čuvajte međusobno povjerenje

Hvala Allahu, dž.š., koji nas je odabrao da se brinemo o povjerenim emanetima i obavezama. Neka je salavat i selam na Resula Muhammeda, s.a.v.s., koji je dostojno izvršavao svaki emanet koji mu je povjerio Allah. Emanet je istaknuta osobina vjernika. Mu’min je onaj koji je dobio zadatak od Allaha da bude povjerljiv i da iskreno izvršava zadate obaveze.
Objavljeno u Kur'an

Magazin Ašk