Korisni savjeti (158)

Ovdje možete pronaći korisne savjete za unaprijeđenje kvalitete vašeg života i života vaših bližnjih.

ponedjeljak, 22 Juni 2015 22:10

Savjeti mudrih ljudi

Pričaju, kako je perzijski glasoviti i znameniti car Noširevani Adil[1] pozvao velike učenjake i najviše književnike, sve što ih je imao u svojoj prostranoj i ogromnoj carevini. Kada su se svi sabrali u prijestonici, onda im car zapovijedi, da svi između sebe izaberu najbolja i najučenija dvadeset i tri mudraca,…
srijeda, 15 April 2015 19:09

Platonov savjet

Čuvajte se zlih ljudi, nemojte se s njima sastajati, jer je veliki zarar i u putu zlikovca sresti, a kamoli s njima općiti i boraviti. Naučavajte djecu, nemojte misliti da je i za njih ono dosta što vi znate; i oni su radi svoga vremena stvoreni. Dok čovjek ide naprijed,…
ponedjeljak, 30 Mart 2015 13:32

Sigurne igračke za djecu

Sigurne igračke za djecu do 3. godine starosti Prilikom kupovine morate se držati nekih pravila u vezi sa sigurnošću igračaka za vaše dijete. Jako je važno da kao kupci dobijete par savjeta u vezi toga i da uvijek pazite na to da li je igračka primjerena dobi djeteta. Veličina: što…
petak, 20 Mart 2015 13:39

Proljetno istraživanje

Proljeće je vrijeme potpunog buđenja prirode, životinja pa čak i ljudi nakon duge, hladne, uspavane zime. Poželimo izaći, uživati u prirodi, suncu, toplini, mirisima. Proljeće je i predivno razdoblje za dječje istraživanje svijeta koji ga okružuje. Nakon zime kad je drveće golo, životinje se griju skrivene i sve se čini…
ponedjeljak, 23 Februar 2015 14:45

Djela pokazuju stanje srca

Vjerovanje srcem treba biti propraćeno dobrim djelima. Jer, vjerovati u Allaha srcem, a raditi loša djela nije moguće. Vjerovanje srcem mora dati svoje plodove u dobrim djelima. Zaista, ako se u posudi nalazi sirće i okolo će se sirće osjetiti. Međutim, ako se u posudi nalazi parfem i okolo će…
utorak, 27 Januar 2015 10:53

Kako učiniti svijet boljim

Šetao jednom starac plažom sa svojim unukom. Svaku zvijezdu na koju bi naišli, dječak bi podigao i bacio u okean. „Ako ih ostavim“, kazao je, „osušit će se i uginuti. Ja spašavam njihove živote.“ Starac je odgovorio: „Ali plaža je miljama duga, i na njoj su milioni zvijezda. To što…
utorak, 13 Januar 2015 11:22

O mudrom

Znalac i mudar je onaj ko je isti i kad je zdrav i kad je bolestan, i kad je imućan i kad je siromašan, i u snazi i u slabosti. Jer on zna da se i u bolesti, siromaštvu ili slabosti krije neko dobro. Zato, kad vidiš nekog da silno…
petak, 12 Decembar 2014 10:52

Vrijednost davanja

Što više ljubavi dajemo, to nam je više ostaje. Zakoni ljubavi razlikuju se od matematičkih zakona. Nagomilana ljubav se smanjuje, ali upućena ljubav se množi. Damo li svu ljubav koju imamo, imat ćemo je više nego onaj tko je malo sačuva. Važno je davati ljubav, a ne primati; no kad…
utorak, 18 Novembar 2014 10:02

Usklađenost riječi i djela

Vrednujte ljude po djelima, a ne po riječima njihovim, jer Allah, džellešanuhu, nije dao nijednu riječ a da joj kao potvrdu nije odredio djelo. Samo djelo potvrđuje ili pobija istinitost nečijih riječi. Pa kad čuješ lijep govor, polahko s onim koji govori, jer ako svoje riječi potvrdi djelom, divan je…
srijeda, 05 Novembar 2014 20:05

Načela uređivanja radnog prostora

Rad ili učenje kod kuće ima mnoge prednosti. Osim što sami određujete ritam i način rada, možete izravno utjecati na svoje radno okruženje što će povećati vašu produktivnost. Svakako je idealno u domu odvojiti posebnu sobu za radno mjesto. No, zbog nedostatka prostora, većina za to nema mogućnosti. U tom…

Magazin Ašk