utorak, 21 Novembar 2017 21:03

Odnos ljudi prema Kur'anu

Mnogobrojni su načini izbjegavanja i odbacivanja Kur'ana, i ovdje ćemo nabrojati neke od njih. Prvi način. Izbjegavanje slušanja i predanosti Kur'anu i nevjerovanje u njega. Drugi način. Nepostupanje po kur'anskim odredbama te odbacivanje njegovih granica dopuštenog i zabranjenog makar ga iščitavao i vjerovao u njega.
Objavljeno u Kur'an
srijeda, 18 Oktobar 2017 07:39

Sura Inširah

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru stanja svih stvoranja, Koji spušta radost i daje raspoloženje onome kome hoće, a daje tjeskobu i ostavlja bez podrške onoga koga hoće. Neka je salavat i selam na miljenika Muhammeda, s.a.v.s., kojem Allah očisti srce i prsa mu učini prostranim, osobodi ga svih briga i tegoba koje su mu zadavali mekanski idolopoklonici.
Objavljeno u Kur'an
nedjelja, 15 Oktobar 2017 19:53

Pažnja Kur'ana i sunneta prema vremenu

Kur'an i sunnet su posvetili pažnju vremenu na različite načine i sa različitih aspekata. U prvom planu te pažnje jeste obznanjivanje njegove važnosti i značaja Allahove, dž.š., blagodati koju On daje u vremenu. Tako u Kur'anu prilikom ukazivanja Allahove, dž.š., velike blagodati darovane čovjeku stoji: I daje vam da se koristite Suncem i Mjesecom, koji se stalno kreću, i daje vam da se koristite noći i danom, i daje vam od svega onoga što od Njega tražite, i ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali.
Objavljeno u Kur'an
četvrtak, 12 Oktobar 2017 13:08

Kur'an – garant opstanka muslimana

Onaj ko hoće da govori o Kur'anu, u nezavidnoj je situaciji. Trebao bi pružiti odgovarajuće informacije o njemu, predstavljajući ga u relativno ograničenom, kratkom prikazu, što u najboljem slučaju može biti samo neznatna inforamacija u odnosu na sve ono što je Kur'an i što bi o njemu trebalo reći.
Objavljeno u Kur'an
nedjelja, 01 Oktobar 2017 18:12

Velikodušnost praštanja

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, Koji svojim robovima prašta kad pogriješe i od svojih robova traži da opraštaju ljudima kad se ogriješe o njih. Neka je salavat i selam na Muhammeda, s.a.v.s., koji je svojom velikodušnošću pokazivao kako trebamo razumijevati ljudske slabosti i prelaziti preko njihovih grešaka, ne bismo li osvojili, pridobili njihova srca tako da sutra budu okrenuta samo prema Allahu. Mnogi ljudi nisu svjesni da se u islamu sa malim djelima zarađuje mnogo. Naravno, to je tako ukoliko su ta djela učinjena iskreno. To je tako makar se radilo i samo o jednom dobrom djelu. Neki su samo jednom gestom pridobili oprost svih grijeha, kao, recimo, ona prostitutka koja je napojila žednog psa.  
Objavljeno u Kur'an
utorak, 26 Septembar 2017 06:38

Kur'an – putokaz i vodič

Svaki čovjek traži pravi put u životu. Traži put koji će ga dovesti do istine, do spasa i sreće. U takvoj težnji, mnogi provedu čitav svoj vijek, a ipak ne dođu do željenog cilja. Lutaju i ne mogu da nađu pravog puta. Uvijek ih prate novi posrtaji, padovi i razočarenja. Zašto stradaju ti ljudi na svom životnom putu? Zašto ne mogu da ugledaju svjetlo istine? Zato što su prepušteni sami sebi! Nema ko da im pruži ruku, da ih povede i da ih izvede na pravi put. Ne nailaze na takvu osobu. Neki opet žive u zabludi: misle da su na pravom putu, a u stvari idu krivim putem. Kakvo razočarenje, kad to otkriju! Ali kasno. Izgubili su godine i godine u beskorisnom lutanju. A izgubljeno vrijeme, ne može se ničim nadoknaditi ni platiti.  
Objavljeno u Kur'an
četvrtak, 14 Septembar 2017 06:28

Ne izruguj se, ne povrijedi!

Odnos među muslimanima mora biti bratski jer muslimani su braća. Musliman muslimanu, čovjek čovjeku, mora se obraćati na najljepši način. Allah, dž.š., zabranjuje davanja pogrdnih imena. On zabranjuje izrugivanje i ismijavanje, sramoćenje i ponižavanje. To mu'mini mora da znaju. Ako žele milost Allahovu, dž.š., Allahove zapovijedi moraju primjenjivati u životu. Allah kaže: O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih, i ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! O kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se nepokaju – sami sebi nepravdu čine. (Kur'an, XLIX:11)  
Objavljeno u Kur'an
subota, 26 Avgust 2017 12:43

Šefȃat i havd

Šefȃat je zauzimanje Bogu ugodnih ljudi, kao što su Božiji poslanici, vjerski učenjaci, šehidi i uopće dobri ljudi, za grješnike. Bog, dž.š., u Kur'anu veli: Taj dan (tj. na Sudnjem danu) neće koristiti zauzimanje osim onoga kome Bog dopusti i bude zadovoljan da on govori. (Ta-Ha, 109) Ko je taj koji će se kod Njega zauzimati osim sa Njegovim dopuštenjem. (El-Bekare, 255)
Objavljeno u Kur'an
Ne može se ostvariti porodična sreća i njen spokoj, niti supružnici mogu uživati u atmosferi ljubavi i milosti osim ako se pridržavaju imanskih i moralnih vrijednosti kojima poziva jasan Allahov program u lijepom ophođenju, poštivanju propisanih prava i kićenju moralnim vrijednostima. Kada džahilijetska uređenja zapostave ove imanske i moralne vrijednosti u svom porodičnom uređenju, njeni članovi tumaraju u tminama zlobe, svađe, mržnje i nestaje blagodat smiraja, mira i samilosti.
Objavljeno u Kur'an
ponedjeljak, 17 Juli 2017 13:47

Zar se Boga ne bojimo?

Neka je hvala Uzvišenom Allahu, Milostivom i Samilosnom na mnoštvu blagodati kojima nas svakog trenutka obasipa! Neka je salavat i selam na Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, časne ashabe i sve one koji časno slijede put Istine do Sudnjeg dana. Dosta smo hutbi tokom ove i protekle godine posvetili pojmu takvaluka koji se u Božijoj objavi jako često susreće. 
Objavljeno u Kur'an
Stranica 1 od 12

Magazin Ašk