petak, 21 Juni 2013 14:07

Ljudi su dijelovi jednog tijela

Ljudi su dijelovi jednog tijela, jer čovjek je stvoren od iste materije. Kad jedan dio oboli, ni drugi ne ostaju u miru. Ti koji se ne brineš za nevolje drugih, nisi dostojan da te zovu čovjekom.  
Objavljeno u Citati
petak, 21 Juni 2013 14:05

Pođoh jednog dana brati ruže

Pođoh jednog dana brati ruže iz bašče, Odjednom poj slavuja moga se uha tače. Siromašak poput mene u ružu se zaljubi ludo; usred bašče jecat stade i plakati srce hudo. Otkada mi srce dirnu tog slavuja pjesma blaga, preosjetljiv postao sam, izdaje me posve snaga. I tako, po toj bašči sam povazdan kružim, o plačnom mislim slavuju i zavodnici ruži. Udruži se ruža s trnom, a slavuj u ljubav pade; Niti se otrijezni slavuj, nit' ruža mu nade dade! U toj bašči dosad mnoga je ruža cvala, al' se ne desi nikad da cvijet je bez trna dala. O Hafize, od nebesa ne očekuj sretne dane; sto mahana nebo ima, a nijedne dobre strane. (Hafiz Širazi, Divan)  
Objavljeno u Citati
petak, 21 Juni 2013 14:04

Neznalice

Kad bi znanje uvećavalo opskrbu i nasušni hljeb, ne bi bilo bjednijeg čovjeka od neznalice.  Međutim, neznalice dobivaju toliko opskrbe, da pametni i učeni ostaju zapanjeni.     
Objavljeno u Citati
petak, 21 Juni 2013 14:02

Čuvaj se

Čuvaj se pritajenih uzdaha ranjenih srca, jer skrivena rana srca na koncu se pokaže. Čuvaj se koliko god možeš da ne uvrijediš nečije srce, jer jedan jedini uzdah može da sruši cijelu vasionu.  
Objavljeno u Citati
petak, 21 Juni 2013 14:00

O vi, mudrošću obdareni!

O vi, mudrošću obdareni! Dijelite savjet poput liječnika koji koristan lijek propisuje, a štetan uskraćuje. Mudrost ne dijelite među neupućenim, jer ćete ih samo još većim glupacima učiniti, a ne uskraćujete je onim koji su je dostojni, jer biste im time nepravdu nanijeli. Vaše tajne ne otkrivajte prvom na koga naiđete, jer time ćete se osramotiti.  
Objavljeno u Citati
petak, 21 Juni 2013 13:58

Čije društvo treba tražiti?

Na pitanje havarijjuna čije društvo treba tražiti Isa, a.s., je odgovorio: „Društvo onih koji će vas na Allaha podsjetiti.“   (Širazi, Taraikul-hakaik)
Objavljeno u Citati

Magazin Ašk