Psihologija (147)

Ovdje možete pronaći korisne psihološke savjete koji će vam pomoći u odgoju vašeg djeteta

četvrtak, 29 Septembar 2016 06:04

Živjeti s kroničnom bolesti djeteta

Kronične bolesti u djece nisu rijetke: otprilike svako šesto dijete ima neki oblik kroničnog poremećaja, a svaka od tih obitelji ima svoju priču. Priče se, naravno, razlikuju po tome o kojoj je bolesti riječ te kako i kada je bolest otkrivena, ali osjećaji i reakcije djece i roditelja vrlo su…
nedjelja, 04 Septembar 2016 12:10

Zašto je dobro upisati dijete na sport?

Razlozi zbog kojih je dobro upisati dijete na sportske aktivnosti, neovisno o vrsti sporta, su mnogobrojni. Odvajanje Kod pripreme za sportsku aktivnost, u svlačionici, a zatim u dvorani ili na terenu, dijete se uči samostalnosti i odvajanju od roditelja ili odgajatelja. Mogućnost privikavanja na nove situacije je vrlo važan dio…
Polazak djeteta u školu je veliki preokret ne samo za dijete nego i za roditelje. I roditelji i djeca dobivaju nove zadatke koje moraju ispunjavati. Da bi se dijete što lakše adaptiralo na novu sredinu, potrebno je već dosta ranije početi pripremati dijete za situacije i zadatke s kojima će…
Moderan način života stavlja pred djecu sve više zahtjeva te ona imaju sve manje vremena za igru i opuštanje. U školama kao odgojno-obrazovnim ustanovama često je više naglašena obrazovna funkcija, dok se djecu neodovoljno poučava socijalnim vještinama potrebnim kako bi razvila svoje potencijale i samopouzdanje te izgradila uspješne odnose. No,…
Govor je jedan od najpotpunijih i najučinkovitijih oblika komunikacije među ljudima. Dakle, govor ima vrlo značajnu komunikacijsku funkciju, ali i golemo značenje za psihički i socijalni razvitak djeteta, njegovu socijalizaciju, odgoj i obrazovanje. Zbog toga mu od samog rođenja treba posvećivati adekvatnu pažnju, osigurati djetetu dobar i kvalitetan govorni uzor…
srijeda, 27 Juli 2016 06:25

Prava riječ gvozdena vrata otvara

Jedan od najdjelotvornijih i najkonstruktivnijih načina reagovanja na djetetove poruke o osjećanjima i problemima je „poziv da se kaže još više“. Takve reakcije ne saopštavaju nikakve ideje ili sudove slušaoca, već pozivaju dijete da sa slušaocem podijeli svoje ideje, sudove i osjećanja. Ona otvaraju „gvozdana vrata“, pozivaju na razgovor. Najjednostavnije…
subota, 16 Juli 2016 19:43

Vrijeme je za spavanje

Osim za vas, vrijeme odlaska u krevet može biti vrlo teško i za vaše dijete. Djeca najčešće izbjegavaju spavanje jer se boje da će nešto propustiti, zbog straha od mraka, mokrenja u krevet, zato što su se zaigrala ili pak jer iskušavaju svoju moć. Upravo je borba sa spavanjem jedan…
četvrtak, 07 Juli 2016 19:50

Pomjerena granica zrelosti

„U fizičkom smislu oni se doimaju odraslim, ali su mentalno i emocionalno još uvijek djeca“ – reći će za svoju djecu možda veliki broj roditelja danas. Podražavanje modnih trendova i životnih stilova zvijezda popularne kulture nikada ranije nije na tako ubjedljiv način odražavalo društvo spektakla kojeg svjedočimo. Paradoks pomjeranja granica…
ponedjeljak, 27 Juni 2016 17:29

Razvoj identiteta adolescenata

Formiranje identiteta započinje u ranim razvojnim fazama, u ranom odnosu između djeteta i majke. U periodu adolescencije formiranje identiteta podrazumijeva integraciju raznovrsnih identifikacija iz dosadašnjeg života, počev od identifikacije sa oba roditelja do identifikacije sa drugim značajnim osobama u životu, identifikacije sa novoispoljenim seksualnim nagonima, sa emocionalnim obogaćenjem, sa novim…
Zaštita prava i interesa djece rizičnog ponašanja i djece koja manifestiraju poremećaje u ponašanju važno je područje djelovanja. Razlozi takvog stanja izrazito su složeni te zahtijevaju pojačanu pažnju stručnjaka i znanstvenika, kao i intenzivno koordinirano djelovanje nadležnih, kako bi se poboljšala zaštita svih skupina djece. Prevencija poremećaja u ponašanju nužna…

Magazin Ašk