utorak, 24 Decembar 2019 20:15

I G R A - Put ka razvoju djeteta -

Igra je primarni način učenja djeteta o sebi, drugima i okolini. Univerzalna je za svu djecu, instinktivna i predstavlja najznačajniju aktivnost kojom dijete razvija svoju osobnost u svim domenima odgoja; tjelesnom, intelektualnom, moralnom, estetskom i radnom. Igra je dječiji cijeli svijet. Pravo djeteta na igru definirano je i UN Konvencijom…
četvrtak, 19 Decembar 2019 09:07

Ishrana školaraca

Šta bi trebala jesti djeca školskog uzrasta različitih dobnih skupina? Koja hrana omogućava učenicima da kvalitetno prate i uče gradivo? Koje namirnice obezbjeđuju učenicima pravilan rast i mentalni razvoj? Koji je najvažniji obrok tokom dana? To su pitanja o kojima roditelji često razmišljaju. U nastavku možete saznati više o vrsti…
četvrtak, 19 Decembar 2019 09:04

Iz ograničenosti u bezgraničnost

„A Allah odabire milosti Svojoj koga hoće, i Allah je Posjednik dobrote veličanstvene“ Kur'an, 2:105 „Uistinu! Allah je Vlasnik blagodati nad ljudima, međutim većina ljudi ne zahvaljuje.“2:243 „Međutim, Allah je Vlasnik dobrote nad svjetovima.“ 2:251 „Reci: “Uistinu, blagodat je u ruci Allahovoj.” Daje ju kome hoće; a Allah je Sveobuhvatni,…
utorak, 17 Decembar 2019 10:47

Šta je iskrenost?

Iskrenost je čišćenje namjere od širka i prijetvornosti (kao što tazkije i tehzib znače uklanjanje ružnih osobina i duhovnih nečistota iz duše, a tathir čišćenje tijela od nečisti i vanjskih prljavština), a pošto je iskrenost stvar srca i savjesti, ne može se procijeniti na temelju lijepe vanjštine i obimnog djela.Imam…
petak, 06 Decembar 2019 09:58

Stanje neovisnosti

„A ako ih upitaš: “Ko je stvorio nebesa i Zemlju?” – sigurno će reći: “Allah.” Reci: “Pa vidite li ono što prizivate mimo Allaha – ako mi Allah želi štetu – jesu li oni ti koji će otkloniti nevolju Njegovu? Ili mi želi milost – jesu li oni ti koji…
utorak, 03 Decembar 2019 16:03

Položaj čovjeka u svijetu

Svako učenje i religija koji govore o čovjeku, prirodno, čovjeku pristupaju s različitih aspekata. Međutim, ono što je značajno jeste opći pogled određenog učenja i religije o čovjeku. U tom općem i sinoptičkom pristupu određenje položaja i statusa čovjeka u sistemu postojanja jedno je od pitanja koje treba biti u…
Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete sve dok grobove ne naselite. A ne valja tako, saznaćete svakako! I još jednom, ne valja tako! Saznaćete sigurno! Ne valja tako, neka znate pouzdano, Džehennem ćete vidjeti jasno! I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno! Zatim ćete toga dana za sladak…
petak, 29 Novembar 2019 06:46

Odgoju islamu XIII dio

Nakon što smo u prethodnim nastavcima rasprave o islamskom odgoju ukazali na neke specifičnosti islamske antropologije i svojstava čovjeka, u ovom dijelu ćemo nešto reći o drugom faktoru odgoja, a to je odgajatelj. Naravno, u islamu je Poslanik najsavršeniji uzor ljudima i to ne samo u domenu odgoja, nego u…
ponedjeljak, 25 Novembar 2019 08:20

Odgoj u islamu XII dio

U nastavku priče o islamskom odgoju, nakon što smo ukazali na različite aspekte u čovjeku, kao što su duša, srce, razum, u ovom dijelu govorimo o onome što se u islamskoj i kur'anskoj terminologiji naziva fitret, a u bosanskom jeziku se obično prevodi kao primordijalna duša, prava vjera, nepromjenljiva priroda,…
“A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu.” El-Bekare 186 A kada te upitaju U trenutku kada pitaju tebe, ili nekog drugog,…

Magazin Ašk