Asocijacija Majka i Dijete

Switch to desktop Register Login

Kur'anske pripovijesti (49)

Stanovnici pećine

Stanovnici pećine
Ovo je pripovijest o povijesti mladića koji su se sklonili u jednu pećinu, napustivši svoj narod koji se drugim bogovima, mimo Allaha, klanjao. To su bili momci, vjerovali su u Gospodara svoga, a Allah im je njihovo ubjeđenje još više učvrstio i osnažio njihova srca kad su se digli i…
Više...

Kazivanje o Junusu

Kazivanje o Junusu
Ovo je kazivanje o Allahovom poslaniku Junusu koji sebi nije pomogao strpljenjem. Sav ogorčen i srdit, on je napustio svoj narod koji ga nije slušao, misleći da ga Uzvišeni Allah neće za to kazniti. A Allah je, doista, na strani strpljivih. I on pobježe na jednu lađu prepunu. Tu je…
Više...

Poslanik Sulejman i kraljica od Sabe

Poslanik Sulejman i kraljica od Sabe
Milostivi Gospodar svjetova dao je veliko znanje i mudrost Svome poslaniku Sulejmanu i odlikovao ga iznad mnogih vjernika. Učinio mu je vjetar poslušnim, pa je vjetar puhao tamo gdje je Sulejman želio i gdje bi mu naredio, i ujutro je prevaljivao rastojanje od mjesec dana, a navečer rastojanje od mjesec…
Više...

Davud i parničari

Davud i parničari
Allahov poslanik Davud je bio čvrst u vjeri i uvijek se Allahu obraćao. Gospodar Milostivi je njegovo carstvo učvrstio i podario mu mudrost i znanje. I dao mu je i Zebur. Uzvišeni Allah mu je milost ukazao i brda potčinio da zajedno s njim hvale Allaha prije nego što Sunce…
Više...

Davud i Džalut

Davud i Džalut
Prvaci sinova Israilovih poslije Mûsāa svome vjerovjesniku su rekli: „Postavi nam vladara da bismo se na Allahovu putu borili!“ „Možda se vi nećete boriti, ako vam borba bude propisana?“, reče on. „Zašto da se ne borimo na Allahovu putu“, rekoše, „mi koji smo iz zemlje naše prognani i od sinova…
Više...

Allah ne voli obijesne

Allah ne voli obijesne
Karun je bio vladar iz Mûsāova naroda. I on je svoj narod tlačio kao što su to radili faraon i Haman, i ohol je bio. A Allah mu je bio dao toliko blaga da mu je ključeve od njega teško mogla nositi gomila snažnih ljudi. „Ne budi obijestan jer Allah…
Više...

Mûsā i onaj koji ima znanje

Mûsā i onaj koji ima znanje
Allahov poslanik Mûsā zamoli svoga Gospodara da ga uputi na čovjeka koji ima veće znanje od njega i koji zna ono što on ne zna. Milostivi Stvoritelj mu usliši molbu i naredi mu da treba ići do mjesta gdje se sastaju dva mora. Kad tamo stigne zateći će onoga koga…
Više...

Prekršeno obećanje

Prekršeno obećanje
Uzvišeni Allah odredi da čas susreta s Mûsāom bude kad se napuni trideset noći, i dopuni ih sa još deset, pa se vrijeme koje je odredio Gospodar njegov ispuni za četrdeset noći. Mûsā je bio rekao bratu svome Hârūnu: „Zastupaj me u narodu mome, i red pravi i ne slijedi…
Više...

Mûsā i Faraon

Mûsā i Faraon
Faraon se u zemlji bio oholo ponio i stanovnike njezine na stranke izdijelio; jedne je tlačio, mušku im djecu klao, a žensku u životu ostavljao, doista je smutljivac bio. A Allah je htio da one koji su na zemlji tlačeni, milošću obaspe i da ih vođama i nasljednicima učini, i…
Više...

Zulkarnejn

Zulkarnejn
Ovo su neke vijesti o Zulkarnejnu. Allah mu je dao vlast na Zemlji i omogućio mu da izvrši ono što želi. I on pođe. Kad stiže do mjesta gdje Sunce zalazi, učini mu se kao da zalazi u jedan mutan izvor i nađe u blizini njegovoj jedan narod. „O Zulkarnejne“,…
Više...
Priključi se za RSS feed

Copyright © Majka i Dijete | Website by Pepe. Sva prava pridržana.

Preuzimanje sadržaja dopušteno je samo uz jasno istaknuto navođenje linka na izvornu stranicu sadržaja u obliku "www.majkaidijete.ba"

Top Desktop version