Asocijacija Majka i Dijete

Switch to desktop Register Login

Kur'anske pripovijesti (49)

Jusuf i braća njegova

Jusuf  i braća njegova
Jedne noći Jusuf je usnio čudan san. U snu je vidio kako su mu se poklonili Sunce i Mjesec i sa njima još jedanaest zvijezda. Kada se probudio, odmah je otišao svome ocu i rekao mu: “O oče moj, sanjao sam jedanaest zvijezda, i Sunce i Mjesec, i u snu…
Više...

Moć je samo u Allaha

Moć je samo u Allaha
Bila dvojica drugova, pa jednom od njih Allah Milostivi dao imetak veliki: pored ostalog i dva dobra vrta koja su bila lozom zasađena, a oko loze palmama opasana. Između vrtova bijahu njive, a kroz njihovu sredinu tekla je rijeka, te su oba vrta davala plodove u izobilju, tako da ničega…
Više...

Učini da gràne sa zapada!

Učini da gràne sa zapada!
Zar nisi čuo za onoga koji se s Ibrahimom o njegovu Gospodaru prepirao, onda kada mu je Allah carstvo dao? Kad Ibrahim reče: „Gospodar moj je Onaj koji život i smrt daje.“ „Ja dajem život i smrt!“, onaj odgovori. „Allah čini da Sunce izlazi sa istoka“, reče Ibrahim, „pa učini…
Više...

Vjera lbrahimova – vjera prava

Vjera lbrahimova – vjera prava
Nek je u miru Ibrahim! Ibrahim je bio primjer čestitosti, pokoranAllahu, pravi vjemik, nije druge smatrao Allahu ravnim. I bio je zahvalan na blagodatima Njegovim. Allah je njega izabrao i na pravi put izveo. I Allah pokaza lbrahimu carstvo nebesa i Zemlje da bi čvrsto vjerovao. Kad nastupi noć on…
Više...

Užasan glas

Užasan glas
Uzvišeni Allah, gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, beskrajno je milostiv: oprašta grijehe i prima pokajanje, obilno nagrađuje i strahovito kažnjava. Koliko je samo gradova drevnih i naroda uništeno zato što nisu povjerovali kad su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili. Oni su Allahove poslanike tlačili,…
Više...

Nisu voljeli one koji opominju

Nisu voljeli one koji opominju
Hvaljen neka je Allah Uzvišeni koji je nebo i Zemlju stvorio i čovjeka na njoj. I podijelio sve ljude na narode i plemena kako bi se bolje poznavali i razumjevali. U beskrajnoj svojoj milosti, On je svakom narodu slao poslanika, vjerovjesnika, da bi taj narod uputio na pravi put. Tako…
Više...

Stradanje Nuhova naroda

Stradanje Nuhova naroda
Jeste li čuli povijest o jednom narodu koji je, izuzev malobrojnih, stradao u velikoj poplavi, ugušio se i nestao u valima nabujale vode. Ta povijest o tome narodu ostala je kao znak i kao opomena kako Gospodar Zemlje i neba kažnjava one koji prevrše svaku mjeru, koji se uzohole i…
Više...

Sinovi Ademovi

Sinovi Ademovi
Ovo je priča o dvojici sinova Ademovih, ispričana onako kako je bilo. Njih dvojica su prinijeli žrtvu Bogu. Pa je od jednog žrtva bila primljena, a od drugog nije. Ovaj drugi se uslijed toga rasrdi pa reče svome bratu: „Sigurno ću te ubiti!” „Allah prima samo od onih koji su…
Više...

Stvaranje čovjeka

Stvaranje čovjeka
Znaj da je samo Jedan Bog, Allah. Niti je rodio, niti je rođen i niko Mu nije ravan. I sve što vidiš On je stvorio, i sve što ne vidiš On je stvorio. On sve stvara i rastvara. Uzvišeni Allah sve može. On samo kaže – budi! I to biva.…
Više...
Priključi se za RSS feed

Copyright © Majka i Dijete | Website by Pepe. Sva prava pridržana.

Preuzimanje sadržaja dopušteno je samo uz jasno istaknuto navođenje linka na izvornu stranicu sadržaja u obliku "www.majkaidijete.ba"

Top Desktop version