utorak, 13 Maj 2014 19:02

Uticaj morala na tijelo


Ljudi lošeg morala ne samo da imaju teškoća na duševnom planu, već njihove psihičke anomalije ostavljaju traga na njihovom tijelu, a njihovi organi bivaju zahvaćeni raznim nedaćama. Ova stvar je sa stanovišta nauke potpuno potvrđena, a kasnije ćemo, s Božijom voljom, o ovome više govoriti. Ovom prilikom kratko ću kazati samo ovo:

Postoje određene navike poput narcisoidnosti, zavidnosti, spremnosti na kritikovanje svega i svačega ili pesimističnog gledanja na sve, koje umanjuju životnu snagu. Ova negativna psihička praksa ostavlja značajan trag na veliki simpatički nervni sistem i žlijezde sa unutrašnjim lučenjem te može postati izvorište poremećaja, pa i onih tjelesnih.[1]

U predajama Ehli-bejta vodilo se računa o ovome te je jasno rečeno da loš moral ljudi u njima proizvodi bolest i nemoć. Ovom prilikom navodim nekoliko predaja hazreti Alija, mir neka je na njega, o zavisti i uticaju koji ova loša osobina ima na tijelo.

العَجَبُ لِغفْلةِ الحُسّادِ عن سَلامةِ الأجْسادِ.

“Čudno li je to da su zavidnici nemarni prema svome tijelu!”[2]

الحَسَدُ يُذِيبُ الجَسَدَ.

“Zavidnost topi tijelo.”[3]

الحَسَدُ يُفْني الجَسَدَ.

“Zavidnost uništava tijelo.”[4]

الحسُودُ دائِمُ السُّقْمِ.

“Zavidan je uvijek bolestan.”[5]

الحَسُودُ أبداً عَليلٌ.

“Zavidan je uvijek slab i iznemogao.”[6]

Iz nekoliko mojih posljednjih izlaganja moguće je izvući sljedeće zaključke:

Prvo: Tijelo i duša međusobno su uvezani i spregnuti te međusobno interaktivno djeluju.

Drugo: Loš moral i nepoćudne osobine tretiraju se i sa vjerskog i sa naučnog stanovišta kao bolest.

Treće: Ove bolesti – osim što imaju svoje duhovne učinke i čine da ljudi lošeg morala obolijevaju od psihičkih bolesti – ostavljaju traga na tjelesne organe i slabe cijelo tijelo čovjeka.

 

 

Izvor: Muhammed Taqi Falsafi, Dijete, nasljeđe i odgoj, svezak 1., Fondacija „Mulla Sadra“ u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2011., str. 79-80.

[1] Rahe zendegi, str. 87.

[2] Sefinetu-l-bihar (hased), str. 251.

[3] Gureru-l-hikem, str. 33.

[4] Gureru-l-hikem, str. 32.

[5] Gureru-l-hikem, str. 85.

[6] Gureru-l-hikem, str. 25. 

Ocijeni
(2 glasova)
Čitano 1723 puta

Magazin Ašk