ponedjeljak, 13 Januar 2014 12:39

Medicina sa stanovišta islama


Značaj medicine kao nauke

Na području ljudskih znanosti medicina zauzima istaknuto prvo mjesto zahvaljujući činjenici da je smisao svih ostalih znanosti da osiguraju čovjekukorištenje dobrima, a to nije moguće ostvariti bez zdravog tijela.

O značaju medicine je rečeno:

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.:

Dvije su vrste nauke: nauka o vjeri i nauka o tijelu. [1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.:

Nauke su četiri: fikh (jurisprudencija) za vjeru, medicina za tijelo, gramatika za jezik i zvjezdoznanstvo za poznavanje vremena. [2]

3. Imām Ali, neka je mir na njega:

Nauke su tri: fikh za vjeru, medicina za tijelo, i gramatika za jezik. [3]

4. Imām Bāqir, neka je mir na njega, - iz njegovih savjeta Džābiru El-Dža‘fijju:

Znaj da doista nema nauke kao što je traženje zdravlja, a niti zdravlja kao što je zdravlje srca. [4]

5. Imām Sādiq, neka je mir na njega:

Nemoguće je da stanovnici bilo kojeg mjesta žive bez tri čovjeka kojima se obraćaju u svojim dunjālučkim i ahiretskim potrebama, pa ako ih ne budu

imali postanu varvari.  To su: učen i pobožan fakih (šerijatski pravnik), dobar vođa kojem su poslušni, i viđen i povjerljiv ljekar. [5]

 

Izvor: Enciklopedija islamskih predaja iz medicine, sakupio: Muhammed Muhammedī Rejšahrī, svezak 1., Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2013., str. 22., s arapskog preveo: Aldin Mustafić

[1]Kenzul-fewā‘idi, sv. 2., str. 107.; Ma‘denul-džewāhiri, str. 25.; Er-Rewā'ihus-semāwijje, str. 202.; Bihārul-enwāri, sv. 1., str. 220., hadis 52.

[2]Ma‘denul-džewāhiri, str. 40.; Kenzul-fewā'idi, sv. 2., str. 109.; E‘lāmud-dīni, str. 83.;Tibbul-E'immeti od Ibnejil-Bestāma, str. 3., a sve ove predaje su od Imama Alijja; Bihārul-enwāri, sv. 1., str. 218., hadis 42.

[3]Tuhaful-‘uqūli, str. 208.

[4]Tuhaful-‘uqūli, str. 286., prenesen od Džābira bin Jezīda El-Dža‘fijja; Bihārul-enwāri, sv. 78., str. 164., hadis 1.

[5]Tuhaful-‘uqūli, str. 321.;Bihārul-enwāri, sv. 78., str. 235., hadis 9.

Ocijeni
(3 glasova)
Čitano 3052 puta Zadnji put promjenjen ponedjeljak, 13 Januar 2014 23:33
Više iz kategorije: O ishrani bolesnika »

Magazin Ašk