Islamska medicina (75)

Naglašeno zanimanje za medicinu u islamskoj duhovnosti utemeljeno je na islamskom učenju da ljudski život na ovome svijetu predstavlja vrijednost koju valja čuvati i njegovati. Tjelesno zdravlje usko je povezano sa duševnim zdravljem i duhovnom snagom, te stoga ne smije biti zanemareno. Pod islamskom medicinom podrazumijevamo prije svega Poslanikovu, s.a.v.s., medicinu koja je do nas dospjela putem hadiskih predaja ove vrste, ali i medicinu koja se prakticirala i proučavala u islamskom svijetu tokom tzv. Zlatnog doba islama. Najveći medicinski pisci tadašnjeg islamskog svijeta su bili al-Razi i Avicena, čija su djela, putem prevoda, u srednjem vijeku došla na Zapad i postale temeljem tamošnje medicine.

nedjelja, 25 Septembar 2016 15:36

Za svaku bolest postoji lijek

U Buharijevom Sahihu je zabilježen hadis koji Ebu Hurejre prenosi od Božijeg Poslanika, s.a.v.s., a koji glasi: "Allah nije spustio bolest, a da za nju nije dao i lijek." Muslimov Sahih navodi hadis Džabira b. 'Abdullaha da je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Za svaku bolest postoji lijek. Ako se upotrijebi…
ponedjeljak, 22 Avgust 2016 18:54

Razumijevanje zdrave ishrane

U Musnedu je zabilježeno, kao i u drugim djelima, da je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Čovjek nije nikad napunio gori spremnik, nego svoj stomak. Zbog toga, bit će dovoljno za sinove Ademove da zadovolje glad sa par zalogaja da bi povratili čvrstoću. Ako mora jesti da bi se najeo, onda…
subota, 16 Juli 2016 19:49

Endivija

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Endivija je prvak biljaka.” Imam Ali, mir s njim, je rekao: “Jedite endiviju, jer nema niti jednoga jutra, a da se na nju ne spusti jedna kap iz Dženneta, pa kada je budete jeli nemojte je otresati.” Imam Sadik, mir s njim, je rekao: “Kako…
Imam Ali, mir s njim, u savjetu svome sinu Hasanu, mir s njim, je rekao: „O sine moj, hoćeš li da te naučim četirima osobinama uz koje ti medicina neće biti potrebna?” Reče Hasan: “Hoću, zapovjedniče vjernika!” Reče Imam: “Ne sjedaj za sofru dok ne ogladniš, prestani jesti dok još…
Arabija sa svojim etnički homogenim arapskim stanovništvom te povijesnim gradovima kakvi su Mekka i Medina predstavlja gotovo zaseban azijsko-bliskoistočni entitet. Unutrašnjost te zemlje većim dijelom je kamenita i pustinjska ravnica u kojoj vlada veoma topla i neobično suha klima. Međutim, obale tog poluotoka u oblastima Jemena, Hidžaza i Hadramauta veoma…
subota, 04 Juni 2016 19:50

Savremene fetve o postu bolesnika

Uzvišeni Allah je kur'anskim tekstom bolesniku dao mogućnost da koristi olakšicu i ne posti ramazan. Uzvišeni kaže: “a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti.” (El-Bekare, 185.) Kao i većina drugih propisa koja je uspostavljena Kur'anom i ovaj propis je samo sumarno normiran i…
Veliki i kontinuirani napredak i razvoj u oblasti medicinskih i medicinsko-tehničkih znanosti gotovo svakodnevno stavlja pravnike, etičare i ljekare pred nove izazove, probleme i dileme. Mnogi od tih problema, kao što su pitanja transplatacije organa doniranih putem testamenta sa umrle na bolesnu osobu, kliničke i sudsko-medicinske obdukcije, prava nasljeđivanja, krivičnopravne…
srijeda, 13 April 2016 06:20

Čuvanje zdravlja – vjerska dužnost

Čuvanje zdravlja je vjerska dužnost.Uzvišeni Allah stvorio je čovjeka i dao mu da privremeno živi na ovome svijetu, ali sa određenim zadacima. Da bismo postavljene nam zadatke mogli valjano ispunjavati – jedan od brojnih uslova je i zdravlje, koje nam je i podario Onaj koji nas je i stvorio. Međutim,…
subota, 27 Februar 2016 17:47

Kna, kana, hena

Allahov Poslanik, s.a.v.s., koristio je knu radi liječenja čireva i rana. Prenosi se od Selme, majke Rafi'a, koja je bila sluškinja Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je rekla: "Kada god je Allahov Poslanik, s.a.v.s., imao čir ili ranu, naredio bi mi da na to stavim knu." (Tirmizi) Također, koristio ju je za…
subota, 20 Februar 2016 19:11

Zdravlje

Imam Ali, mir s njim, je rekao: “Zdravlje je najprijaznija blagodat.” “Nema ljepše odjeće od zdravlja.” “Zdravljem se nalazi užitak života.” Imam Sadik, mir s njim, je rekao: “Zdravlje je skrivena blagodat: kada je prisutno – zaboravljeno je, a kada ga nestane – sjetimo ga se.”[4]

Magazin Ašk