Islamska medicina (80)

Naglašeno zanimanje za medicinu u islamskoj duhovnosti utemeljeno je na islamskom učenju da ljudski život na ovome svijetu predstavlja vrijednost koju valja čuvati i njegovati. Tjelesno zdravlje usko je povezano sa duševnim zdravljem i duhovnom snagom, te stoga ne smije biti zanemareno. Pod islamskom medicinom podrazumijevamo prije svega Poslanikovu, s.a.v.s., medicinu koja je do nas dospjela putem hadiskih predaja ove vrste, ali i medicinu koja se prakticirala i proučavala u islamskom svijetu tokom tzv. Zlatnog doba islama. Najveći medicinski pisci tadašnjeg islamskog svijeta su bili al-Razi i Avicena, čija su djela, putem prevoda, u srednjem vijeku došla na Zapad i postale temeljem tamošnje medicine.

subota, 04 Juni 2016 19:50

Savremene fetve o postu bolesnika

Uzvišeni Allah je kur'anskim tekstom bolesniku dao mogućnost da koristi olakšicu i ne posti ramazan. Uzvišeni kaže: “a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti.” (El-Bekare, 185.) Kao i većina drugih propisa koja je uspostavljena Kur'anom i ovaj propis je samo sumarno normiran i…
Veliki i kontinuirani napredak i razvoj u oblasti medicinskih i medicinsko-tehničkih znanosti gotovo svakodnevno stavlja pravnike, etičare i ljekare pred nove izazove, probleme i dileme. Mnogi od tih problema, kao što su pitanja transplatacije organa doniranih putem testamenta sa umrle na bolesnu osobu, kliničke i sudsko-medicinske obdukcije, prava nasljeđivanja, krivičnopravne…
srijeda, 13 April 2016 06:20

Čuvanje zdravlja – vjerska dužnost

Čuvanje zdravlja je vjerska dužnost.Uzvišeni Allah stvorio je čovjeka i dao mu da privremeno živi na ovome svijetu, ali sa određenim zadacima. Da bismo postavljene nam zadatke mogli valjano ispunjavati – jedan od brojnih uslova je i zdravlje, koje nam je i podario Onaj koji nas je i stvorio. Međutim,…
subota, 27 Februar 2016 17:47

Kna, kana, hena

Allahov Poslanik, s.a.v.s., koristio je knu radi liječenja čireva i rana. Prenosi se od Selme, majke Rafi'a, koja je bila sluškinja Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je rekla: "Kada god je Allahov Poslanik, s.a.v.s., imao čir ili ranu, naredio bi mi da na to stavim knu." (Tirmizi) Također, koristio ju je za…
subota, 20 Februar 2016 19:11

Zdravlje

Imam Ali, mir s njim, je rekao: “Zdravlje je najprijaznija blagodat.” “Nema ljepše odjeće od zdravlja.” “Zdravljem se nalazi užitak života.” Imam Sadik, mir s njim, je rekao: “Zdravlje je skrivena blagodat: kada je prisutno – zaboravljeno je, a kada ga nestane – sjetimo ga se.”[4]
subota, 26 Decembar 2015 20:34

Riža

Riža je škrobno zrno žitarice koja raste u toplim predjelima. Smeđa riža se razlikuje od bijele riže u pogledu strukture nakon kuhanja, ali i po hranjivoj vrijednosti i okusu. Riža je najhranjivija zrnata hrana nakon pšenice i ima izvrsne osobine. Riža blago djeluje na crijeva i jača stomak. Neki liječnici…
utorak, 17 Novembar 2015 19:01

Dijetoterapija

Bolje je liječiti tijelo vrstom lijekova i hranom na koje je ono naviklo da apsorbira umjesto propisivanja lijekova koji mogu biti štetni za pacijenta. Ovo je važan princip koji liječnik mora podržati. Kada bi on zanemario ovakvo temeljno medicinsko gledište, mogao bi naštetiti pacijentu misleći da mu pomaže. Zapravo, samo…
subota, 10 Oktobar 2015 13:41

Veza između nauke o refleksima i abdesta

Utvrđeno je da pozitivni i negativni elementi koje kosmos sadrži stvaraju oko čovjeka magnetno polje – koje se naziva vitalno polje ili aura – koje utječe na čovjeka u duhovnom, intelektualnom, psihološkom i tjelesnom pogledu. Stoga liječenje čovjeka u skladu sa današnjom medicinom po kojoj je čovjek samo tijelo, ne…
ponedjeljak, 05 Oktobar 2015 17:28

U Zemzem vodi je lijek za svaku bolest

Uzvišeni Allah je Stvoritelj svega. Kako je Allah stvorio razne bolesti tako je za njih dao i lijek. O ovome, kao i o obavezi liječenja nam govore i ove predaje: Ebu Derda, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Allah je dao bolest i za svaku bolest je odredio…
petak, 02 Oktobar 2015 17:18

Crno sjeme, ćurukot

Ovo je obična biljka crnika (lat. Nigella sativa) iz porodice zlatica ljutića (lat. Rununculus) čija stabljika raste oko 40-60 cm. Ima fino podijeljene listove i plave cvjetove. Iz njih dolazi malo pravougaono crno sjeme koje je također poznato kao blagoslovljeno sjeme (ar. habbatul berekeh) ili crno sjeme, a neki ga…

Magazin Ašk