Islamska medicina (79)

Naglašeno zanimanje za medicinu u islamskoj duhovnosti utemeljeno je na islamskom učenju da ljudski život na ovome svijetu predstavlja vrijednost koju valja čuvati i njegovati. Tjelesno zdravlje usko je povezano sa duševnim zdravljem i duhovnom snagom, te stoga ne smije biti zanemareno. Pod islamskom medicinom podrazumijevamo prije svega Poslanikovu, s.a.v.s., medicinu koja je do nas dospjela putem hadiskih predaja ove vrste, ali i medicinu koja se prakticirala i proučavala u islamskom svijetu tokom tzv. Zlatnog doba islama. Najveći medicinski pisci tadašnjeg islamskog svijeta su bili al-Razi i Avicena, čija su djela, putem prevoda, u srednjem vijeku došla na Zapad i postale temeljem tamošnje medicine.

četvrtak, 03 Septembar 2015 06:02

Rano ustaj i rano liježi

Pored toga što provodimo trećinu svoga vijeka u spavanju, naučnici, fiziolozi znaju o tom fenomenu veoma malo. Period spavanja se razlikuje od osobe do osobe. Nekima je dovoljno četiri sata spavanja, a nekima jedanaest. U biti, većini ljudi je dovoljno od 6,5 do 7 sati spavanja dnevno. Istraživači su otkrili…
četvrtak, 13 Avgust 2015 16:03

Muslimanski doprinos u medicini

Među poznatim liječnicima istočnog halifata pod upravom Abasida, živio je i El-Razi, koji je razlikovao velike boginje od ospica, i Ibn-Sina (lat. Avicena), "Princ liječnika", koji je pokušao nemoguće u svom nastojanju kada je pokušao da kodificira medicinu dok je sređivao njene elemente sa sistemima Galena i Aristotela. Ipak, njegova…
petak, 03 Juli 2015 12:50

Ramazanski post i zdravlje

Na prvi pogled može se činiti da post ima negativne posljedice po čovjeka, te da se na njega ponekad gleda, ali i na neke druge vjerske obrede, kao na besmisleni obred izgladnjivanja kojim se iskazuje odanost Bogu i vjeri mučenjem tijela i ugrožavanjem života. Međutim, takav stav, posebno danas u…
Život je ispunjen stresovima i svako od nas je izložen nekoj vrsti tih pritisaka. Psihički pritisak nije sam po sebi loš, već je način na koji se mi suočavamo sa tim pritiscima ponekad pogrešan. Ljudi nisu jednako otporni na teškoće i psihičke pritiske. Neki se prilagođavaju i kontrolišu situaciju u…
četvrtak, 04 Juni 2015 13:23

Sastav čovjeka

Čovjek je sastavljen od sedam dijelova. Prvi dio su elementi, a ima ih četiri: - Vatra, koja je topla i suha; - Zrak, koji je topao i vlažan; - Voda, koja je hladna i vlažna i - Zemlja, koja hladna i suha.
Dok mnogi od nas pretpostavljaju da se lijek uvijek nalazi u obliku medikamenta ili ljekovitog bilja, hadis ne tvrdi isto. Zapravo, dva najveća lijeka koja nam je Allah dao za bolesti srca su hrana koju je Poslanik, s.a.v.s., jeo: prekrupa i ječam. Oboje pružaju mnogostruku korist u borbi protiv srčanih…
srijeda, 15 April 2015 19:12

Ibn Sina svjetuje o čuvanju zdravlja

I Kad ogladniš, onda jedi, druže, Mudri ljudi svi se tako služe. II Što ne možeš dobro sažvakati, Nemoj ono u stomak kljukati.
nedjelja, 05 April 2015 20:43

Razumijevanje zdrave ishrane

U Musnedu je zabilježeno, kao i u drugim djelima, da je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao: Čovjek nije nikad napunio gori spremnik, nego svoj stomak. Zbog toga, bit će dovoljno za sinove Ademove da zadovolje glad sa par zalogaja da bi povratili čvrstoću. Ako mora jesti da bi se najeo, onda…
četvrtak, 26 Mart 2015 13:01

Koristi bolovanja i posjećivanja bolesnih

Bolest je uistinu jedan od najjačih motiva za vjernika da se vrati Allahu sa pokajanjem za svoja loše djela, i da se usmjeri ka džennetskim vrtovima. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Ko god umre na bolesničkoj postelji, umro je kao šehid, i bit će oslobođen ispitivanja u kaburu.…
subota, 14 Mart 2015 18:24

Briga i tjelesne bolesti

U mnoštvu hadisa i predaja, islamski prvaci su poklonili veliku pažnju ovoj značajnoj činjenici i svojim sljedbenicima su ukazivali da strah, briga, zavist, zloba, tuga i ukratko, unutarnje brige i duhovna uzbuđenja, uzrokuju bolest tijela i uništavaju život. Imam Ali, mir neka je na njega, je rekao: Briga i uznemirenosti…

Magazin Ašk