Islamska medicina (67)

Naglašeno zanimanje za medicinu u islamskoj duhovnosti utemeljeno je na islamskom učenju da ljudski život na ovome svijetu predstavlja vrijednost koju valja čuvati i njegovati. Tjelesno zdravlje usko je povezano sa duševnim zdravljem i duhovnom snagom, te stoga ne smije biti zanemareno. Pod islamskom medicinom podrazumijevamo prije svega Poslanikovu, s.a.v.s., medicinu koja je do nas dospjela putem hadiskih predaja ove vrste, ali i medicinu koja se prakticirala i proučavala u islamskom svijetu tokom tzv. Zlatnog doba islama. Najveći medicinski pisci tadašnjeg islamskog svijeta su bili al-Razi i Avicena, čija su djela, putem prevoda, u srednjem vijeku došla na Zapad i postale temeljem tamošnje medicine.

četvrtak, 24 Juli 2014 10:57

Hidžama

Hidžama je medicinska metoda koja spada u domen male hirurgije. Predstavlja metodu lokalnog puštanja krvi. Način izvođenja Hidžama se izvodi zarezivanjem kože, sterilnim i jednokratnim instrumentarijem, te vakum sukcijom u određenim regijama. Šta se eliminiše hidžamom? Na pomenuti način se eliminiše sadržaj iz potkožnog tkiva . 
petak, 11 Juli 2014 07:31

Liječenje postom umjesto lijekovima

Zdrav čovjek ima hiljadu želja, bolestan samo jednu – da ozdravi. Put do zdravlja vodi preko stomaka, pa se post preporučuje ne samo iz vjerskih, nego i medicinskih razloga. Ramazanski post traje 30 dana, tokom kojih se na prirodan način iz organizma izbacuju svi otrovi. Ustezanje od vode za tijelo…
srijeda, 25 Juni 2014 08:57

Upotpunjena duševna i tjelesna ishrana

Potpuno zdravlje i duševna sreća čovjeka postižu se tek upotpunjenom duševnom ishranom. Osobe koje žele posjedovati zdrav duh i čistu dušu, moraju povesti računa o svim duševnim zahtjevima i svojim duhovnim emocijama te sve to snabdjeti na ispravan način, iz valjanih izvora. Potpunu i sveobuhvatnu duševnu hranu čovjeka treba tražiti…
četvrtak, 12 Juni 2014 09:55

Stanje tijela

Drugi od četiri dijela u koja je teorija medicine podijeljenja se bavi stanjem čovjekovog tijela. Imamo tri moguća stanja, a to su: zd ravlje, bolest, i stanje oporavka ili starije doba koje nije ni bolest ni zdravlje. Zdravlje je fizičko stanje u kome su sve funkcije tijela zdrave. Biti zdrav…
četvrtak, 22 Maj 2014 09:22

Uticaj hrane na čovjekovu psihu

Zanimljivo je da hrana ne samo da pozitivno ili negativno utiče na rad tijela, već u pogledu duhovnosti i morala ostavlja dobar ili loš uticaj i na ljudsku psihu. Ovo je činjenica koju potvrđuju današnji naučnici, a koja odražava i jasan islamski stav. Današnji moderni laboratoriji i medicinski uređaji u…
utorak, 13 Maj 2014 19:02

Uticaj morala na tijelo

Ljudi lošeg morala ne samo da imaju teškoća na duševnom planu, već njihove psihičke anomalije ostavljaju traga na njihovom tijelu, a njihovi organi bivaju zahvaćeni raznim nedaćama. Ova stvar je sa stanovišta nauke potpuno potvrđena, a kasnije ćemo, s Božijom voljom, o ovome više govoriti. Ovom prilikom kratko ću kazati…
četvrtak, 01 Maj 2014 09:28

Psihičke bolesti

Pokuđene moralne osobine i nepoželjni atributi sa stanovišta islama jesu bolest. Ajeti i predaje ih jasno predstavljaju kao bolesti. Spletkarenje i obmanjivanje spadaju u nepoželjna svojstva. Časni Kur'an upravo licemjerima pripisuje ove osobine: Oni žele obmanuti Allaha i one koji vjeruju![1] ...Oni čija su srca bolesna...[2]
četvrtak, 17 April 2014 07:20

Pravilna ishrana

Jedna od opsežnih rasprava tiče se islamskog naučavanja i hadisa koji se bave jelom, pićem i uputama ljudima za pravilnu ishranu. Mnoštvo je hadisa izrečeno o pitanju korisnih i štetnih vrsta mesa, isto tako i o njihovoj količini za jelo, kao i o masnoćama, slatkišima, voću, zrnevlju i povrću. Do…
petak, 11 April 2014 07:05

Spavanje

Najbolje vrijeme za spavanje je onda kada je hrana već prerađena. Mudro je leći na desnu stranu tijela, jer je i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to isto radio. Ovo je potvrdila i Aiša, radijallahu anha, koja je rekla: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je lijegao na desnu stranu i…
petak, 28 Mart 2014 10:22

Glavobolja

Sahl ibn Ahmed je prenio od Ali ibn Numana, od ibn Musakana, od Abdurahmana al-Qusayra, od Ebu Džafera al-Baqira, mir neka je na nj, koji je rekao: Ko god pati od glavobolje, neka stavi svoju ruku na čelo i neka kaže sedam puta: „Tražim utočište kod Allaha, u čijoj moći…
Stranica 6 od 7

Magazin Ašk