Islamska medicina (83)

Naglašeno zanimanje za medicinu u islamskoj duhovnosti utemeljeno je na islamskom učenju da ljudski život na ovome svijetu predstavlja vrijednost koju valja čuvati i njegovati. Tjelesno zdravlje usko je povezano sa duševnim zdravljem i duhovnom snagom, te stoga ne smije biti zanemareno. Pod islamskom medicinom podrazumijevamo prije svega Poslanikovu, s.a.v.s., medicinu koja je do nas dospjela putem hadiskih predaja ove vrste, ali i medicinu koja se prakticirala i proučavala u islamskom svijetu tokom tzv. Zlatnog doba islama. Najveći medicinski pisci tadašnjeg islamskog svijeta su bili al-Razi i Avicena, čija su djela, putem prevoda, u srednjem vijeku došla na Zapad i postale temeljem tamošnje medicine.

četvrtak, 22 Maj 2014 09:22

Uticaj hrane na čovjekovu psihu

Zanimljivo je da hrana ne samo da pozitivno ili negativno utiče na rad tijela, već u pogledu duhovnosti i morala ostavlja dobar ili loš uticaj i na ljudsku psihu. Ovo je činjenica koju potvrđuju današnji naučnici, a koja odražava i jasan islamski stav. Današnji moderni laboratoriji i medicinski uređaji u…
utorak, 13 Maj 2014 19:02

Uticaj morala na tijelo

Ljudi lošeg morala ne samo da imaju teškoća na duševnom planu, već njihove psihičke anomalije ostavljaju traga na njihovom tijelu, a njihovi organi bivaju zahvaćeni raznim nedaćama. Ova stvar je sa stanovišta nauke potpuno potvrđena, a kasnije ćemo, s Božijom voljom, o ovome više govoriti. Ovom prilikom kratko ću kazati…
četvrtak, 01 Maj 2014 09:28

Psihičke bolesti

Pokuđene moralne osobine i nepoželjni atributi sa stanovišta islama jesu bolest. Ajeti i predaje ih jasno predstavljaju kao bolesti. Spletkarenje i obmanjivanje spadaju u nepoželjna svojstva. Časni Kur'an upravo licemjerima pripisuje ove osobine: Oni žele obmanuti Allaha i one koji vjeruju![1] ...Oni čija su srca bolesna...[2]
četvrtak, 17 April 2014 07:20

Pravilna ishrana

Jedna od opsežnih rasprava tiče se islamskog naučavanja i hadisa koji se bave jelom, pićem i uputama ljudima za pravilnu ishranu. Mnoštvo je hadisa izrečeno o pitanju korisnih i štetnih vrsta mesa, isto tako i o njihovoj količini za jelo, kao i o masnoćama, slatkišima, voću, zrnevlju i povrću. Do…
petak, 11 April 2014 07:05

Spavanje

Najbolje vrijeme za spavanje je onda kada je hrana već prerađena. Mudro je leći na desnu stranu tijela, jer je i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to isto radio. Ovo je potvrdila i Aiša, radijallahu anha, koja je rekla: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je lijegao na desnu stranu i…
petak, 28 Mart 2014 10:22

Glavobolja

Sahl ibn Ahmed je prenio od Ali ibn Numana, od ibn Musakana, od Abdurahmana al-Qusayra, od Ebu Džafera al-Baqira, mir neka je na nj, koji je rekao: Ko god pati od glavobolje, neka stavi svoju ruku na čelo i neka kaže sedam puta: „Tražim utočište kod Allaha, u čijoj moći…
Učenje bismille i spominjanje Allaha pri jelu. Mudrost toga je da se svaki musliman sjeti da hrana nije ništa drugo do blagodat i milost od Allaha, Blagog, Onog Koji je o svemu obaviješten, da treba da je pazi, da u njoj ne pretjeruje i ne oskudijeva, te da hrana nije…
srijeda, 19 Februar 2014 17:38

Emocije

Emocije sigurno utiču na tijelo. U emocije spadaju: srdžba, radost, zabrinutost, tuga, sramota. Što se tiče srdžbe, ona zagrijava tijelo i suši ga. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio srdžbu. El-Buhari prenosi da je neki čovjek zatražio od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da mu da neki savjet, a…
Feredžul-mehmūm: „Vidio sam u pismu Ebū Isḥāqa Eṭ-Ṭarsūsijja, koje je poslao ʻAbdullāhu bin Māliku, u poglavlju o poznavanju osnova nauke, sljedeće riječi: „Zaista je Allah, tebāreke we teʻālā, spustio Ādema iz dženneta i podučio ga znanju o svakoj stvari, a između onoga čemu ga je podučio je i astronomija i…
ponedjeljak, 03 Februar 2014 17:02

Piće

Nikada ne pijte vodu odmah poslije jela, ili na prazan stomak. Ko god pije vodu sa vrela, njegova će probava biti dobra. Izbjegavajte piti veoma hladnu vodu, zato što ona šteti disajnim organima, a posebno poslije toplog jela, ili poslije slatka, ili poslije tople kupke, ili poslije seksualnog odnosa. Ne…

Magazin Ašk