102. sura Et-Tekāsur (Animirani Kur'an)
102. sura Et-Tekāsur (Animirani Kur'an)

102. sura Et-Tekāsur (Animirani Kur'an)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete (1)

sve dok grobove ne naselite. (2)

A ne valja tako, saznaćete svakako! (3)

I još jednom, ne valja tako! Saznaćete sigurno! (4)

Ne valja tako, neka znate pouzdano, (5)

Džehennem ćete vidjeti jasno! (6)

I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno! (7)

Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno! (8)