Poštivanje starijih i čuvanje običaja
Poštivanje starijih i čuvanje običaja

Poštivanje starijih i čuvanje običaja

Ako mladi poštuje starije, to povećava ljubav i milosrdnost između njih i time se osiguravaju uvjeti za prenošenje iskustava na nove naraštaje.

Slijeđenje pravila lijepog ponašanja studenata prema učenim među njima pojačava ljubav i blagonaklonost i omogućava veće korištenje znanja u društvu, a posebno poštovanje prema predvodnicima hidžre i džihada donosi društvu veći razvoj vrlina i vrijednosti.

Kao što prenose mnogi komentatori Kur’ana, jednoga dana je Poslanik, s.a.v.a., sjedio na klupi pored džamije, a oko njega su se bili iskupili muslimani.

U tom trenutku je došla jedna skupina boraca, učesnika u Bici na Bedru. Poslanik je rekao okupljenima da se sklone i da im naprave mjesta da sjednu.

Na ovaj način je prisutnima pokazao kako trebaju iskazati poštovanje prema starijima i mudžahidima.

Međutim, ovo se nije dopalo nekim maloumnicima i licemjerima koji su pokušali unijeti razdor.

Nakon toga je objavljen ajet: O vjernici, kad vam se kaže: “Načinite mjesta drugima ondje gdje se sjedi” – vi načinite, pa i vama će Allah mjesto načiniti; a kad vam se rekne: “Dignite se” – vi se dignite, I Allah će za stepen uzdići one među vama koji vjeruju, a one kojima je dato znanje čekaju stepeni.

– A Allah dobro zna ono što radite. Kao što starijima iskazuju poštovanje i na svojim sijelima najtoplije dočekuju mudžahide i muhadžire, čestiti ljudi onima koji su im suprotstavljeni i koji govore besmislice okreću leđa i uzdržavaju se od sijela kod nevaljalih ljudi te, ne obraćajući pažnju na njih, onemogućavaju širenje njihovih besmislenih govora.

Uzvišeni kaže: Kada vidiš one koji se riječima Našim rugaju, neka si daleko od njih sve dok na drugi razgovor ne pređu.

Izvor: Ahmad Vaezi, Fondacija “Mulla Sadra”, str. 135.-136.