Poštivanje običaja i djelovanje u skladu s propisima
Poštivanje običaja i djelovanje u skladu s propisima

Poštivanje običaja i djelovanje u skladu s propisima

Jedna od odlika dobrih roditelja jeste da svoju djecu odgajaju tako da se pridržavaju lijepih običaja i kulture svojih predaka i da djeluju u skladu s Božijim propisima.
Časni Kur’an u vezi s tim kaže: A kada djeca vaša dostignu spolnu zrelost, neka onda uvijek traže dopuštenje za ulazak, kao što su tražili dopuštenje oni prije njih.

Izvor: Ahmad Vaezi, Fondacija “Mulla Sadra”, str. 122.