Rodbinska veza i podrška
Rodbinska veza i podrška

Rodbinska veza i podrška

Islam daje mnogo preporuka u vezi s čuvanjem rodbinskih veza i pružanjem podrške i ljubavi rodbini (رحم صله .)

Društvo je sastavljeno od malih porodičnih jedinica i jačanje veze i jedinstva porodice ima veoma značajnu ulogu u čvrstini I jedinstvu cijele zajednice.

Također, duhovni razvoj i moralni odgoj porodica ima najznačajniju ulogu u popravljanju I napretku društva, tako da se mir i napredak životne okoline kao i produžetak ljudskog života smatraju plodovima čuvanja rodbinskih veza.

Nasuprot tome, prekidanje odnosa sa rodbinom i prijateljima ima za posljedicu nemir, neprijateljstvo i nered, što Bog žestoko kritizira, kao što možemo vidjeti u kur’anskom ajetu: Zar i vi ne biste, kada biste se okrenuli, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali?

To su oni koje je Allah prokleo. S obzirom da podrška i veza s rodbinom u zajednici šire ljubav i solidarnost i da oživljavaju nadu i radost u društvu, Uzvišeni Bog je rekao koje su to metode korisne za jačanje ovih veza, a ovdje ćemo navesti samo dvije.

Izvor: Ahmad Vaezi, Fondacija “Mulla Sadra”, str. 197.-198.