Čistota i klonjenje grijeha
Čistota i klonjenje grijeha

Čistota i klonjenje grijeha

Čestiti ljudi u braku međusobno sklapaju ugovor ljubavi I odanosti, a početkom zajedničkog života vezu temelje na čistoti i zdravlju.

Ono što nastavak zajedničkog života dovodi u opasnost i što na budućnost djece baca veo neizvjesnosti i nedoumice jeste okaljanost i nečistota supružnika. Upravo zbog toga,
Kur’an o uvjetima sklapanja braka govori sljedeće: Kada su čedne, i kada javno ne čine blud, i kada tajno ne žive s ljubavnicima.

U islamu suživot sa čestitim osoba ima izuzetnu važnost, čak do te mjere da je Bog Svojom naredbom nečasne osobe prepustio njima samima, a preporučio da čisti međusobno sklapaju brakove:
Nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci su za nevaljale žene; čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci su za čestite žene.

I kao uvjet, jasno se poručuje da se brak ne sklapa sa osobama koje su počinile blud ili imaju skrivenog ljubavnika.
Kada su čedne, i kada javno ne čine blud, i kada tajno ne žive s ljubavnicima.
Pobožni i čestiti supružnici predstavljaju pogodnu pretpostavku za razvoj i odgoj dobre djece, dok se od nečistih osoba može očekivati samo loše, izuzev u rijetkim slučajevima, i to je univerzalno načelo koje vlada u prirodi.

Uzvišeni Bog kaže:
U plodnom predjelu raste bilje voljom Gospodara njegova, a u neplodnom tek neznatno.

zvor: Ahmad Vaezi, Fondacija “Mulla Sadra”, str. 110.-111.