“Sabur” – ključ Božije pomoći
“Sabur” – ključ Božije pomoći

“Sabur” – ključ Božije pomoći

Jedna od najvažnijih odlika čestitih ljudi jeste strpljivost, tj. životni padovi i usponi ih ne čine uznositim ni beznadežnim, pred navalom teškoća i nedaća ne osjećaju slabost ni poraženost, uvijek uspravno i ponosno slamaju oluje nepogoda i valove nesreća te se na putu dostizanja uzvišenih ciljeva i velikih ljudskih ideala posvećuju otklanjanju poteškoća.

Takvi ljudi dobijaju Božiju pomoć, a Božija ruka milosti će biti iznad njihovih glava i oni će uživati u ljubavi i naklonosti Uzvišenog Boga.
U Kur’anu su ovi opisani riječima: A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili, pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovom putu snalazile, i nisu posustajali niti su se predavali a Allah strpljive voli.

Riječ sabur ima značenje suzdržavanja i trpljenja. U Kur’anu se spominje više od devedeset puta, a strpljive osobe su pohvaljene.
Sabur i strpljivost u ljudskim očima umanjuju teške nevolje i velike nesreće, za razliku od nestrpljivosti I nemira, koji u vrijeme nedaća izbacuju čovjeka iz ravnoteže i remete ljudske živote.

Treba znati da kao što zalaganje i aktivnost spadaju među najvažnije činioce uspjeha i sreće u životu, sabur i suzdržavanje u nedaćama također predstavljaju veoma važne činioce ljudskog uspjeha i postojanosti.
Ako sabur bude pratio stremljenje ka Bogu i traženje Njegovog utočišta, u čovjeku će se probuditi osjećaj radosti i duh vjerovanja, on će se povezati sa osloncem koji nikada neće biti uništen i užetom koje se nikada neće pokidati te će zadobiti posebnu Božiju naklonost i otvorit će mu se vrata Božije milosti,
kao što Uzvišeni Allah kaže u Kur’anu: O vjernici, tražite sebi pomoć strpljivošću i obavljanjem molitve!

Allah je zaista sa strpljivima. Osobama koje se suzdrže u brigama i oskudicama i koje su strpljive pri materijalnim i fizičkim gubicima Bog šalje radosne vijesti i nudi Svoju milost i naklonost:
Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravom putu!

Izvor: Ahmad Vaezi, Fondacija “Mulla Sadra”, str. 94.-95.