Život poslije smrti
Život poslije smrti

Život poslije smrti

Ulazi li čovjek poslije smrti odjednom u Svijet ahireta i s njim u trenu biva sve završeno ili prvo prolazi kroz neki poseban svijet, a kada nastupi veliki Sudnji dan, ulazi u Budući svijet?

(Naravno, znamo da samo Bog zna kada će nastupiti Sudnji dan. Čak su i poslanici izrazili svoju neobaviještenost u vezi s ovim pitanjem.)
U skladu s onim što se može razumjeti iz doslovnog kur’anskog teksta i vjerodostojnih i neporecivih hadisa i predaja koji se prenose od časnog Poslanika i čistih Imama, niko neposredno nakon smrti ne ulazi u Budući svijet, jer se veliki Sudnji dan podudara s nizom sveukupnih prevrata i promjena u svim zemaljskim I nebeskim bićima koje mi poznajemo.

Znači, planine, mora, Mjesec, Sunce, zvijezde, galaksije… jednom riječju, ništa neće ostati u postojećem stanju.
Pored toga, na velikom Sudnjem danu bit će sakupljeni i prvi i posljednji, a mi vidimo da poredak u svijetu još uvijek stoji i možda će još milionima, štaviše, milijardama godina biti uspostavljen na ovaj način i milijarde i milijarde drugih ljudi će doći poslije nas.
Također, sa gledišta časnog Kur’ana – kao što se iz prethodno citiranih i nekih drugih ajeta može zaključiti – u razmaku između smrti i velikog Sudnjeg dana niko ne tone u tišinu i bezosjetilnost. Znači, čovjek poslije smrti ne tone u stanje slično onesviještenosti I ništa ne osjeća, pa da nema ni užitka ni boli, ni radosti ni tuge, već on neposredno poslije smrti ulazi u novi stadij života u kojem sve osjeća: u nečemu uživa, a nešto drugo ga muči.

Naravno, užitak i muka zavise od njegovih misli, morala i djela na Ovom svijetu. Ovaj stadij se nastavlja dok ne nastupi veliki Sudnji dan.
Tada će, usljed niza prevrata i promjena kakve nisu viđene, koje će u trenu obuhvatiti svijet i sve će, počevši od najudaljenijih zvijezda, pa sve do naše zemlje, biti obuhvaćeno tim promjenama, okončati taj svijet koji za svakoga predstavlja svojevrstan prijelaz i granicu između Ovoga svijeta i Sudnjeg dana.

Prema tome, sa gledišta časnog Kur’ana, svijet poslije smrti odvija se u dvije etape ili, ispravnije rečeno, čovjek nakon smrti prolazi kroz dva svijeta: svijet koji, kao i Ovaj svijet, ima svoj kraj i naziva se svijet Berzaha, i Drugi svijet, svijet nakon velikog Sudnjeg dana, koji ni u kom slučaju nema kraja.

Izvor: Sejjid Ali Hamenei, Temelji islamske kulture, sv.1, s perzijskog preveo Sabahuin Šarić, fondacija Mulla Sadra u BiH, Sarajevo 2014.