Učinci samopouzdanja
Učinci samopouzdanja

Učinci samopouzdanja

Do danas smo uspjeli obaviti one poslove za koje je vezana izražena nacionalna volja. Zar je bilo šala u jednoj zemlji koja je pod pritiskom oholih sila i kolonijalizma – a u vrijeme kada je najpokvarenija vlast svijeta vladala njome i kada su i svjetski Istok, i svjetski Zapad vidjeli svoje probitke u toj zlokobnoj dinastiji – srušiti tu istu dinastiju, u potpunosti uništiti temelje nasljedne kraljevske vlasti i ustanoviti jedan narodni poredak koji se oslanja na glasove naroda, na osjećanja naroda, u jednoj ovakvoj zemlji koja je tokom dugih stoljeća patila od tiranije?

To je učinio narod Irana. Danas u ovoj regiji nijedna zemlja ne dostiže Islamsku Republiku u pogledu oslanjanja na glasove i osjećanja naroda.
Pokazatelj ovog samopouzdanja je stupanje naroda Irana na područja naučnih otkrića na visokoj razini. Jedno je pitanje nuklearne energije, o kojem sada govore svi naši ljudi.
Ali, nije samo to. U veoma osjetljivim, preciznim i novim naučnim poljima, naši mladi, naši istaknuti naučnici, izašli su na mejdan i obavili su velike poslove, kao npr. u pogledu matičnih ćelija, otkrivanja novih lijekova za neke teško izlječive bolesti – što je objavljeno, a i u budućnosti će, ako Bog da, biti objavljivano u vezi s različitim pitanjima.

Iranac je svoju sposobnost iznio na pozornicu, ispoljio samopouzdanje i uvjerljivo napredovao.

Izvor: Sejjid Ali Hamenei, Temelji islamske kulture, sv.1, s perzijskog preveo Sabahuin Šarić, fondacija Mulla Sadra u BiH, Sarajevo 2014.