Dužnosti povezane s djecom
Dužnosti povezane s djecom

Dužnosti povezane s djecom

Očuvanje vjerovanja u djecu i njegovo jačanje

Brinite se za svoju djecu.
Sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti.
Nemamo pravo napustiti djecu. Nastojte da sačuvate njihovo vjerovanje. Ne činite nešto da vjerovanje vaših mladih, vaše kćerke i sina – ako je student, ako je trgovac, ako je zauzet nekim drugim poslom – u osnove vašeg vjerovanja bude uzdrmano. Trebate se logički, ispravnim odnosom i milostivo odnositi prema djeci.
Sebe i porodice svoje čuvajte, mlade i svoje supružnike trebate sačuvati, to je dio vaših obaveza.

Čuvajte se od obje krajnosti u odgoju i pažnji prema djetetu

Ponekad čovjek neobuzdanom rukom i jezikom izvan nadzora i sa svojim pogrešnim djelom učini nešto i udalji svoje dijete od vjere, njenih temelja, uvjerenja i načela i učini da ono napusti vjerovanje. Vidjeli smo takve osobe i to je moguće izazvati na oba načina.

Neki udaljavaju djecu od sebe nepotrebnom strogošću, neki naglim, krutim i mrzovoljnim odnosom, a neki opet nemarnošću, nesmotrenošću i davanjem prekomjernih mogućnosti djetetu i popustljivim prelaženjem preko svake njegove greške, što dovodi do toga da dijete postaje iskvareno i loše se ponaša. Ovo ima dalekosežan uticaj.

Znači, kada u nekoj porodici mlada osoba ili bilo koji član porodice, ne daj Bože, stekne slabu tačku, poput crne tačke na caklini zuba, na kojem se mjestu zub poslije pokvari, on postepeno na svoje sagovornike pa i na oca i majku vrši uticaj i to ostavlja dalekosežne posljedice te na kraju uništava njegovu islamsku suštinu I duhovnost.

Ako ste uspjeli da svoje dijete odgojite kao vjernika, Uzvišeni Bog će nedostatke tog djeteta nadoknaditi na Sudnjem danu, u Džennetu i u teškim prilikama koje su pred vama. Pridružit će vam ga kako bi vas obradovao. Bog pridaje veliki značaj svakom vjerniku.

Pomoć u društvenom bavljenju djece

Moja preporuka porodicama jeste da pomognu da njihova djeca učestvuju u odgovarajućim djelatnostima. Djevojkama također preporučujem da želju porodice ne smatraju odmah nečim što ih ometa. Uvažite činjenicu da je u većini primjera procjena očeva i majki o tome šta je za mladu osobu korisno, a šta nije ispravnija i bolja od njihovih.
Neka znate da su oni brižni I saosjećajni. Naravno, razgovarajte sa svojim ocem i majkom. S druge strane, neka očevi i majke otvore mogućnost da njihova djeca razgovaraju s njima.

Neka očevi i majke pokažu razumijevanje prema željama i razlozima svoje djece pa ako uvide da su njihovi argumenti utemeljeni, neka ih prihvate.

Izvor: Sejjid Ali Hamenei, Temelji islamske kulture, sv.1, s perzijskog preveo Sabahuin Šarić, fondacija Mulla Sadra u BiH, Sarajevo 2014.