Hidžab i napredak
Hidžab i napredak

Hidžab i napredak

Hidžab ni u kom slučaju nije prepreka i smetnja političkim, društvenim i naučnim bavljenjima.

U politici mi smo također vidjeli i vidimo žene koje imaju sposobnost prosuđivanja i govorničko umijeće i spremne su za prihvatanje odgovornosti u islamskom poretku.
Postoje različita usmjerenja. Žene Irana, posebno one koje su uspjele da se kreću u različitim pravcima znanja i u okvirima islama i islamskih odredbi i, važnije od svega, pitanju hidžaba, trebaju ženama, djevojkama i studenticama u svijetu objasniti da nauka ne znači razuzdanost i da sticanje znanja ne zahtijeva odbacivanje moralnih načela u odnosima muškarca i žene, nego se može, uz potpuno poštivanje ovih načela, usvajati znanje i uzdići se na visoke položaje, pa vaše prisustvo može biti pokazano kao primjer svjetske poruke islama.

Nije tačno da žena sa svlačenjem hidžaba napreduje u nauci, politici ili u društvenim djelatnostima, sve to je moguće i sa očuvanjem hidžaba i čednosti i mi smo to iskusili u islamskom poretku.

Pazite da rasprave koje se vode o odjeći žene ne budu pod uticajem propagande

Zapada Rasprave koje se vode o pitanju ženine odjeće su korisne.
Međutim, treba pripaziti da nijedna rasprava u ovim područjima vezana za odjeću žene ne bude pod uticajem propagandne navale sa Zapada. Ako padne pod taj uticaj, bit će pokvarena.

Naprimjer, da u sebi zamislimo da trebamo imati hidžab, ali da to ne bude čador – pogrešno je razmišljanje.
Čador je najbolja vrsta hidžaba, to je jedan naš nacionalni znak, nema nikakvih nedostataka i nije u suprotnosti ni sa kakvom vrstom kretanja kod žene. Ako zaista osnova za donošenje odluke budu pokretljivost i društveni rad, politički i intelektualni rad, zvanična odjeća žene može biti čador i to je najbolja vrsta hidžaba.

Naravno, može se biti pod hidžabom i nemati čador, ali se ovdje također treba pronaći spominjana granica. Neki bježe od čadora kako ne bi bili zahvaćeni propagandnom navalom sa Zapada, međutim, kada pobjegnu od čadora, ne okreću se ni onom istinskom hidžabu bez čadora, jer i na njega Zapad vrši pritisak.
Prema tome, treba pažljivo i krajnje radoznalo, nepopustljivo uvažavati vrijednosna pitanja.

Zapadnjaci žele da se njihova zlokobna kultura u potpunosti provodi i ovdje

Vi ste mislili da će, ako mi čador ostavimo postrani, oni odustati od nas?
Ne, oni se ne zadovoljavaju tim stvarima.

Oni žele da se njihova zlokobna kultura u potpunosti provodi i ovdje, kao što se provodila u vrijeme šaha. U to vrijeme žena uopće nije imala pokrivača i hidžaba.
Čak je ovdje razuzdanost bila i mnogo veća. U vrijeme šaha razuzdanost koja je postojala upravo u našem Teheranu i nekim drugim gradovima naše zemlje bila je veća nego što je bilo uobičajeno u gradovima Evrope!

Tako je isto, nažalost, u mnogim zaostalim zemljama, muslimanskim, kao i nemuslimanskim.

Izvor: Sejjid Ali Hamenei, Temelji islamske kulture, sv.1, s perzijskog preveo Sabahuin Šarić, fondacija Mulla Sadra u BiH, Sarajevo 2014.