Pojam kritike
Pojam kritike

Pojam kritike

Kritika nije gunđanje, kritika je uočavanje nedostataka

Kritika nije gunđanje, kritika je uočavanje nedostataka. Moguće je da se misli da kritika služi gunđanju, dakle traženju nedostataka. Postoje dvije vrste traženja nedostataka.
Nekad kritika ima karakter ponižavanja, prezira, ocrnjivanja druge strane, osvećivanja i njenog lošeg predstavljanja pred drugima, i ovaj način nije pohvalan ni u jednoj plemenitoj kulturi. Nekad nije tako.

Nekad je cilj kritike saosjećanje, upotpunjenje, otklanjanje nedostataka I prikazivanje nedostataka osobe, ili poretka, ili rukovodioca, ili naroda njima samima – i to je pohvalno. Moguće je da i ovo sa stanovišta primaoca bude gorko, ali je ta gorčina ljekovita i to ne predstavlja teškoću.

Značenje kritike je ona pravedna procjena koju uobličava neki stručnjak

Šta je granica između kritike i rušenja? Uništavaju, a to bude proglašeno kritikom, ili nama bude upućena kritika, a mi je prepoznamo kao rušenje. Treba odrediti šta je rušenje, a šta je kritika.
Značenje kritike je ona pravedna procjena koju uobličava stručnjak. Kritika znači upravo to.
Kada vi nosite zlato kod nekog zlatara da ga procijeni, a on kaže: “Gospodine! Ovo je zlato od dvadeset karata”, vi prihvatate procjenu da je to zlato dvadesetkaratno I da je ono za četiri karata manje od dvadeset četiri karata, koja označavaju čisto zlato.
To je procjena. Naravno, on je zlatar, a ima i sredstvo za procjenu. Ali, ako zlato odnesete, naprimjer, kod kovača i on ga samo pogleda, baci ga i rekne: “Gospodine! Pa ovo nije ništa!” – to zapravo i nije procjena.
Prvo, zanijekao je da je to zlato. Može mu se odgovoriti: “Gospodine, ako ovo zlato i nema dvadeset i četiri karata, ima dvadeset; prihvatite to!
Drugo, vi niste od ovog posla i ne poznajete ga!”

Kritika znači vidjeti istinsko i lažno, jako i slabo, jedno pored drugog

Kritika je u društvu korisna jer pomaže da kritizirana osoba shvati svoje i jake, i slabe tačke, a također pomaže i shvatanju posmatrača.
To pomaže u napredovanju posla. Međutim, kritika nije isto što i traganje za nedostacima, i to neprijateljsko traganje.

Kritika znači vidjeti istinsko i lažno, jako i slabo, jedno pored drugog. Značenje kritike nije da čovjek ne vidi ono što je jako, a vidi samo slabo, i to ponekad sa različitim motivima.

Izvor: Sejjid Ali Hamenei, Temelji islamske kulture, sv.1, s perzijskog preveo Sabahuin Šarić, fondacija Mulla Sadra u BiH, Sarajevo 2014.