Cilj nastojanja je da žena stigne do željenog položaja
Cilj nastojanja je da žena stigne do željenog položaja

Cilj nastojanja je da žena stigne do željenog položaja

Za nastojanje na putu stizanja žene do željenog položaja sa pojedinačnog I društvenog stanovišta mogu se, gledano iz kulturnog i pravnog ugla, zamisliti dvije vrste cilja. Jedan je da se trudimo kako bi žena stigla do njenog egzistencijalnog savršenstva, da se borimo, da pišemo i govorimo.

Znači, da žena u društvu prvo stigne do svog ljudskog i istinskog prava, a potom da se razviju njene sposobnosti i da ostvari istinski ljudski razvitak te, na kraju, da dostigne ljudsku potpunost.
Da se žena u društvu pojavi u obliku savršenog čovjeka, čovjeka koji može pomoći u napretku čovječanstva i svoga društva te da, u granicama svojih mogućnosti, radi na pretvaranju svijeta u uzvišeni Džennet i ljepotu.

Druga vrsta cilja je da mi iz ovog govora, nastojanja i, eventualno, borbe želimo izazvati neki vid sukoba, razdvajanja i neprijateljskog natjecanja između muškarca i žene i da izgradimo svijet koji počiva na natjecanju, kao kada se u nekoj zajednici muškarci nalaze na jednoj, a žene na drugoj strani, pa se bore za sticanje nekih postignuća te žena želi da u ovom dijelu savlada muškarca i bude nadmoćna.

Da li je to cilj?
Prvi cilj je islamski, a drugi je površan i u nastojanjima koja se preduzimaju u zapadnjačkim zemljama mi više zapažamo odbacivanje osnova ovog drugog cilja.

Izvor: Sejjid Ali Hamenei, Temelji islamske kulture, sv.1, s perzijskog preveo Sabahuin Šarić, fondacija Mulla Sadra u BiH, Sarajevo 2014.