Dužnosti povezane s brakom
Dužnosti povezane s brakom

Dužnosti povezane s brakom

Neka očevi i majke ne prave poteškoće u pogledu preduvjeta za brak koji nisu neophodni!

Ne dopustite da se ponovo vratimo u prvu kuću Sklapanje braka je u razdoblju Revolucije i uz njene blagodati olakšano, jer su smanjene ceremonijalnosti i poteškoće.
Ne dopustite da se ponovo vratimo u prvu kuću! Neka očevi i majke ne prave poteškoće u pogledu preduvjeta za brak koji nisu neophodni. Mladi ne stvaraju poteškoće. Dozvolite da se sklopi islamski brak. Pustite da brak za ženu muslimanku i mladu ženu koja je u islamskom okruženju bude kao brak hazreti Fatime, mir s njom.

Brak sa duhovnom i Bogom danom ljubavlju koja povezuje i neopisivom osjećajnošću muškarca i žene vjernika i muslimana i saradnja i partnerstvo u istinskom značenju između dva Božanska i plemenita elementa, ali lišen svih ispraznih, besadržajnih i površnih ceremonijalnosti i ukrasa; ovo je ispravan brak žene muslimanke, (koji podrazumijeva) odgoj djeteta, vođenje doma i naravno razmišljanje i vođenje brige o svim društvenim pitanjima, pitanju vjere i nauke, te društveno i političko djelovanje.

Islamski brak je utemeljen na skromnosti Ako se ljudi naviknu da brak sklapaju jednostavno i bez rasipanja i ceremonijalnosti, mislim da će mnoge poteškoće biti riješene. Islamski brak je utemeljen na skromnosti.

Ne shvatajte olahko kulturne prepreke pred brakom!

Ne shvatajte olahko kulturne prepreke pred brakom!

Brak je potreban mladima i oni ga, također, žele. Naravno, postoje i određene prepreke, ali nisu sve prepreke ekonomske, one su samo dio prepreka.
Glavne su kulturne prepreke – običaji, međusobno hvalisanje, hvalisanje imetkom, suparništvo, težnja raskoši – to je ono što u određenoj mjeri sprječava da se učini ono što treba. Nažalost, ova kultura međusobnog hvalisanja imetkom, uzajamnog hvalisanja i zaokupljenost imanjem unekoliko su otežali posao. Nažalost, neki zvaničnici, zbog toga što su i njihove porodice sklapale ovakve brakove, i sami su izazivali probleme.

Vi i vaše porodice trebate rješavati ove poteškoće.

Poštivanje sklonosti i želja djevojke i mladića

Naravno, sklonosti i želje djevojke i mladića moraju se poštovati. Mada je pristanak djevojke i mladića uvjet ispravnosti braka, taj pristanak u svijetu pravnih rasprava nije ono što ja zahtijevam kao uvjet sklapanja braka između dvije osobe.

Ja bih volio da uvjeti budu takvi da neminovno nastane ljubav, znači da se nikako ne sklapa brak bez ljubavi. Ne želim reći da prije braka obavezno treba biti ljubavi, ali općenito, da postoji uzajam-no sviđanje – da se djevojci sviđa dati mladić, a i djevojka mladiću – i da to sviđanje bude pretpostavka nastanka trajne ljubavi.

Dvije osobe među kojima bude tragova ljubavi lahko mogu tu ljubav potaći, uzgojiti i uvećati. U svakom slučaju, to je potrebno.

Iskorjenjivanje pokuđenih mjerila za brak

Jedno od mjerila koje žarko želim da bude otklonjeno jeste bogatstvo. Kada jedna mlada osoba želi da sklopi brak – kako mladić tako i djevojka – uopće ne treba obraćati pažnju na moguće bogatstvo supružnika ili zaručnika.
Po mom mišljenju, ovo je jedna privlačnost koja vodi na stranputicu, a ne istinska privlačnost. Prema tome, ovo pitanje ne treba biti razmatrano. Druga stvar koju uopće ne treba uzeti u obzir jeste društveni položaj.

Druga stvar koju uopće ne treba uvažiti je društveni položaj. Ovo uopće ne treba razmatrati. Neke osobe tragaju da bi izabrale mladu ili mladoženju koji mora biti povezan s nekom uglednom kućom ili ličnošću ili imati visok položaj.

Ovo je pogrešan kriterij i ne treba mu posvetiti pažnju. Vanjske privlačnosti se ne trebaju smatrati mjerilima za brak Neke od pojava koje u izvanjskom smislu privlače mlade po mom mišljenju ne treba posmatrati kao mjerila za brak. Naprimjer, da mladići I djevojke prošetaju i šta god im se dopadne da to prihvate kao mjerilo!

Bilo koji primjer koji im se dopadne i privuče ih da smatraju poželjnim! To zaslužuje ozbiljno izbjegavanje i uzdržavanje. Mi želimo da mladići I djevojke ne padaju u takve zamke.

Izvor: Sejjid Ali Hamenei, Temelji islamske kulture, sv.1, s perzijskog preveo Sabahuin Šarić, fondacija Mulla Sadra u BiH, Sarajevo 2014.