107. sura El-Mā‘ūn (Animirani Kur'an)
107. sura El-Mā‘ūn (Animirani Kur'an)

107. sura El-Mā‘ūn (Animirani Kur'an)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Jesi li vidio onoga koji poriče Dīn (islām, Kurān i Sud)?! (1) Pa to je onaj koji odbija siroče, (2) i ne podstiče hranjenju siromaha. (3) Pa teško musallijama (klanjačima namāza), (4) onima koji su prema namāzu svom nemarni, (5) onima koji se pretvaraju, (6) a odbijaju el-mā‘ūn! (7)