Različitost ljudi
Različitost ljudi

Različitost ljudi

Po vjerovanju Jāhiza ljudi se međusobno razlikuju sa više aspekata. Spoljnje i tjelesne karakteristike ljudi nisu jednake, kao što je debljina, visina, te duljina života.

Ljudi, ne uzimajući u obzir spoljnje karakteristike, razlikuju se i po moralnim kvalitetama, kao što su: velikodušnost i škrtost, inteligentnost i umna zaostalost, iskrenost i prepredenost, hrabrost i strašljivost, strpljivost i brzopletost, jaka memorija i zaboravnost, rječitost i govorna mahana, i u ovom pogledu ljudi se nalaze na različitim razinama.
Narav i priroda poslanika je viša od prirode halifa, a njihova priroda je, također, viša od prirode namjesnika. Uglavnom, svaka skupina ljudi zauzima posebno mjesto. Veličina i kvalitet znanja ljudi nisu jednaki. Obični ljudi se ne koriste mnoštvom znanja koje se nalazi kod naučnika.

Naučnici međusobno nisu jednaki. Poslanici su istaknutiji od naučnika, a meleci više znaju od poslanika. U krajnjem, ono što Gospodar zna ničim nije mjerljivo i niko od stvorenja ne može doseći tu razinu znanja. Ljudi se međusobno razlikuju i u pogledu potencijala za stjecanje znanja i vještina, te sklonosti i želje za različitim područjima.

U svakom čovjeku se može prepoznati potencijalnost i sklonost ka posebnom znanju i zanatu. Kod različitih ljudi ova potencijalnost i sklonost se toliko međusobno razlikuje da nekada čovjeka ostavljaju začuđenim. Tako neko je sklon aritmetici, neko medicini, geometriji, astronomiji, sljedeći muzici, tamo neki službi u vojsci, jedan se opet želi poučiti ribarenju, drugi pripitomljavanju divljih životinja itd.

Gospodar je podario svakom čovjeku ponaosob potencijal poučavanja posebne grane nauke i zanata. Svakog čovjeka je stvorio sa sklonošću ka posebnoj nauci i profesiji.

Cilj ove raznolikosti je taj da se svaki čovjek posveti grani nauke za koju ima potencijal.
Na osnovu ovoga, svaki čovjek na ovom putu dostiže savršenstvo i time se Božija blagodat upotpunjava prema njemu.

Izvor: Stavovi islamskih mislilaca o edukaciji i odgoju, svezak 1, s perzijskog preveli Lutfi Akbaš i Amar Imamović, fondacija Mulla Sadra u BiH, Sarajevo 2008.