108. sura El-Kews̱er (Animirani Kur'an)
108. sura El-Kews̱er (Animirani Kur'an)

108. sura El-Kews̱er (Animirani Kur'an)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Zaista, Mi smo tebi dali Kewser, (1) Zato klanjaj namāz Gospodaru svom i kolji (kurban). (2) Uistinu, mrzitelj tvoj – on je ebter (odsječen, proklet i bez spomena)! (3)