109. sura El-Kāfirūn (Animirani Kur'an)
109. sura El-Kāfirūn (Animirani Kur'an)

109. sura El-Kāfirūn (Animirani Kur'an)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Reci: “O nevjernici! (1) Ne obožavam šta obožavate, (2) I niste vi obožavaoci onog šta obožavam, (3) I nisam ja obožavalac onog šta obožavate, (4) Niti ste vi obožavaoci onog šta obožavam. (5) Vama vjera vaša, a meni vjera moja!” (6)