Pojam slobode
Pojam slobode

Pojam slobode

U vezi s pojmom slobode potrebno je nezavisno razmišljati
U vezi sa pojmom slobode mi trebamo koristiti nezavisnost – što je naša druga ideja vodilja; znači da razmišljamo nezavisno, da ne razmišljamo oponašajući i slijedeći nekoga.

Ako bismo u vezi s ovim, što je osnova mnogih naših pitanja i našeg napretka, oponašali druge i oči otvorili samo za prozor koji nam daje zapadnjačko mišljenje, učinili bismo veliku grešku i to bi imalo gorke posljedice.

Sloboda znači da narod u okviru svojih zakona bira zvaničnike zemlje
Sloboda znači da naš narod u okviru svojih zakona – a ne nametnutih zakona drugih – bira zvaničnike zemlje.

Ako bude zadovoljan njihovim djelovanjem, nastavlja taj izbor, a ako ne bude zadovoljan, smijenit će ih i izabrati druge.
Ovo je najvažniji izdanak slobode u našoj zemlji.

Sloboda znači izbavljenje od nametnutih obaveza i odgovornosti
Pitanje slobode jedno je od pitanja koja su stalno isticana i naglašavana u Kur’anu Časnom i riječima Imama, a.s. Naravno, definicija slobode koju ćemo navesti ne podrazumijeva neograničenu slobodu, koja nema nijednog pristalicu u svijetu.

Ne mislim da u svijetu ima neko ko bi pozivao na neograničenu slobodu.
Ne mislim ni na duhovnu slobodu, koja postoji u islamu i posebno u naprednim razinama islamske spoznaje. To nije predmet naše rasprave.

Duhovna sloboda je nešto što prihvataju svi koji vjeruju u duhovnost i nije predmet osporavanja ili prihvatanja. Pod slobodom o kojoj ovdje raspravljamo misli se na društvenu slobodu, slobodu kao jedno ljudsko pravo na razmišljanje, govor, izbor i tome slično.

Upravo ova vrijednost je veličana u Knjizi i Sunnetu. U 157. ajetu časne sure El-A‘raf se kaže:
“Onima koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće čitati i pisati, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti, koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali osloboditi.”

Kao jedno od svojstava poslanika Bog određuje da on oslobađa ljude okova i teškoća te da će on sa ljudi skinuti isr, znači nametnute im odgovornosti i obaveze.
To je veoma širok i čudesan pojam.

Ako pogledate stanje vjerskih i drugih društava u razdoblju o kojem je riječ, znate da ovo isr, tj. ljudima nametnute odgovornosti i obaveze, obuhvata mnoga pogrešna uvjerenja i praznovjerja te brojne pogrešne društvene norme, koje su posredstvom tlačenja ili iskrivljivanja ili zaglupljivanja nametnuti ljudima.

Sloboda znači slobodu od prevlasti silnika, slobodu od uplitanja i uticaja stranaca
Šta je značenje i sadržaj riječi sloboda, koju uzvikuje narod islama i narod Irana?

To je sloboda od prevlasti silnika, sloboda od uplitanja i uticaja stranaca, sloboda od uplitanja elemenata koji su se svuda umiješali te izazvali zlo, nesreću, nered, siromaštvo i bijedu.
Pogledajte zemlje koje se označavaju kao “zemlje u razvoju” ili “zaostale” ili “zemlje trećeg svijeta”:
Koja od njih je mogla – zbog uplitanja Amerike, uplitanja Svjetske banke, uplitanja političkih centara i polova svijeta – ostvariti korist, učiniti nešto i postići sreću za sebe?!

Slobodan i nezavisan narod je onaj koji može stajati na svojim nogama, raditi oslanjajući se na vlastite mogućnosti, kretati se svojom voljom, jedinstveno i sa pravilnim usmjerenjem, sa onim što je za njegovo dobro I što je za njega i za osiguranje njegove budućnosti.
Ovaj narod će postići svoje ciljeve. Upravo tako, iranski narod je u ovih malo više od devetnaest godina, koliko je do danas prošlo od veličanstvene Revolucije, napravio velike iskorake i načinio velika djela.

Naravno, mi imamo još mnogo toga do krajnjeg cilja i trebamo se još mnogo truditi.
Ali, uz blagoslov oslobođenja od magnetne, pogrešne, štetne i bolesne privlačnosti oholih sila svijeta, uspjeli smo se posvetiti sebi. Koliko je naučnih djela, koliko procvata, koliko velikih pokreta, koliko ugleda i nade ostvareno u ovom narodu!

Ovaj narod je oživio.
Treba dalje nastaviti koračanje zacrtanim putem.

Izvor: “Temelji Islamske kulture”, Sejjid Ali Hamenei, s perzijskog preveo Sabahudin Šarić, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2014.