111. sura El-Mesed (Animirani Kur'an)
111. sura El-Mesed (Animirani Kur'an)

111. sura El-Mesed (Animirani Kur'an)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Propale ruke Ebu Lehebove – i propao je. (1) Neće mu koristiti bogatstvo njegovo i šta je stekao. (2) Pržiće se vatrom rasplamsalom, (3) I žena njegova – nosačica drva, (4) Na vratu njenom biće uže od palmine ličine. (5)