112. sura El-Ihlas (Animirani Kur'an)
112. sura El-Ihlas (Animirani Kur'an)

112. sura El-Ihlas (Animirani Kur'an)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Reci: “On, Allah, je Jedan! (1) Allah je Utočište svakom! (2) Nije rodio i rođen nije, (3) i niko Mu ravan nije!” (4)