113. sura El-Felek (Animirani Kur'an)
113. sura El-Felek (Animirani Kur'an)

113. sura El-Felek (Animirani Kur'an)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Reci: Utičem se Gospodaru svitanja, (1) od zla onog što stvara, (2) i od zla tame kad zamrači (3), i od zla onih koji pušu u čvorove, (4) i od zla zavidnika kad zavidi! (5)