93. sura – Eḍ-Ḍuḥā (Animirani Kur'an)
93. sura – Eḍ-Ḍuḥā (Animirani Kur'an)

93. sura – Eḍ-Ḍuḥā (Animirani Kur'an)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Tako mi jutra, (1)

I noći kad se utiša! (2)

Nije te napustio Gospodar tvoj i nije omrznuo, (3)

A sigurno je drugo bolje za tebe od prvog. (4)

I zaista će ti dati Gospodar tvoj, pa ćeš zadovoljan biti. (5)

Zar te nije našao siročetom, pa utočište dao? (6)

I našao te zalutalim, pa uputio? (7)

I našao te siromašnim, pa obogatio? (8)

Pa što se tiče siročeta – pa ne tlači, (9)

I što se tiče prosjaka – pa ne grdi, (10)

A što se tiče blagodati Gospodara tvoga – ta kazuj! (11)