94. sura – El-Inširāḥ (Animirani Kur'an)
94. sura – El-Inširāḥ (Animirani Kur'an)

94. sura – El-Inširāḥ (Animirani Kur'an)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Zar ti nismo raširili grudi tvoje, (1)

 I skinuli s tebe teret tvoj, (2)

Koji je pritiskao pleća tvoja, (3)

 I uzdigli ti spomen tvoj? (4)

Pa uistinu, uz teškoću je olakšanje, (5)

Uistinu, uz teškoću je olakšanje. (6)

Pa kad si slobodan – tad se trudi, (7)

I Gospodaru svom tad žudi! (8)