97. sura – El-Qadr (Animirani Kur'an)
97. sura – El-Qadr (Animirani Kur'an)

97. sura – El-Qadr (Animirani Kur'an)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Uistinu! Mi smo ga spustili u noći Kadr. (1)

A šta znaš ti šta je noć Kadr? (2)

Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci. (3)

Spuštaju se meleci i Duh u njoj s dozvolom Gospodara njihovog, po svakoj naredbi. (4)

Mir je ona, do pojave zore. (5)