A račun od Allaha, jeste li dobili?
A račun od Allaha, jeste li dobili?

A račun od Allaha, jeste li dobili?

Čovjek koji je doživio sedamdeset godina dobio je bolest koja mu je onemogućavala da urinira. Doktori su mu rekli da je potrebna operacija kako bi ozdravio. On se složio da se uradi operacija, jer je bol bio prisutan već nekoliko dana. Kada je operacija bila gotova, doktor mu je uručio račun koji je sadržavao sve troškove tretmana. Nakon što je pogledao račun, čovjek je počeo plakati. Kada je ovo vidio, doktor je rekao: “Ako je cijena prevelika, mogli bi smo napraviti sporazum sa vama.” Čovjek je na to odgovorio: “Ne plačem ja zbog novca. Plačem zbog toga što mi je Allah omogućio da uriniram već sedamdeset godina i nikada mi nije poslao račun.”

Rijetko zahvaljujemo Allahu zbog ovih stvari, koje su zaista velika milost.

I daje vam od svega onoga što od Njega tražite, i ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. – Čovjek je, uistinu, nepravedan i nezahvalan. (Kur'an, Ibrahim:34)


Izvor: ikb-berlin.de