Abdest
Abdest

Abdest

Ako želiš biti sretan,

abdest uzmi i budi budan,

klanjaj namaz i uči Kur'an.

 

Šake svoje tri puta operi,

desnu, zatim lijevu, grijehe svoje speri.

Usta nek’ ti dahom prijatnim mirišu,

meleki nek’ ti dobra djela pišu.

 

Nakon usta nos svoj isperi tri puta,

stazom dobra neka tvoja noga stupa.

Svaku poru lica hladnom vodom umij

i uvijek se smij, radost svoju ne krij.

 

Nek’ ti ruke iza laktova svaku kap osjete,

znaj, mu'minska srca nikad ne pate,

jer pomoć od Boga traže u kasne sate.

 

Mesh po glavi učini,

ništa se ne brini.

Allaha iskreno spomeni,

šejtanu veselje prekini.

 

Uši svoje za  poziv pripremi,

operi ih i za namaz se spremi.

Vrat svoj rukom desnom potari,

šejtanu ne dopusti da spletkari.

 

Noge svoje tri puta operi

i u džamiju s hajrom kreni.

Pohitaj, u prvi saf stani,

lice svoje prema kibli okreni.

 

Sedždom pokornost Bogu pokaži,

prođi se obmana i laži.

U životne pohode s Njegovim imenom kreći,

i korakom čvrstim koračaj ka istinskoj sreći.

Sanda Halilović