Abdest
Abdest

Abdest

O vjernici, kad hoćete molitvu da obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a dio glava svojih potarite – i noge svoje do iza članaka. A ako ste džunubi, onda se okupajte; a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvršili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite. Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodati Svoju upotpuni, da biste bili zahvalni.[1]

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

„Ko po velikoj hladnoći uzme abdest propisno, ima dvostruku nagradu, a ko ga uzme po velikoj žegi, ima jednu nagradu.“[2]

 „Kada musliman uzme abdest, izađu mu grijesi iz ušiju, očiju, ruku i nogu, pa ako sjedne, sjedne a grijesi mu oprošteni.“[3]

 „Kada čovjek uzima abdest, spadaju s njega grijesi kao što lišće opada s drveta.“[4]

Imam Ali, mir neka je na nj, je rekao:

„Ko na lijep način uzme abdest pa se uputi u džamiju, on je u namazu sve dok ne pokvari abdest.“[5]

Imam Bakir, mir neka je na nj, je rekao:

„Nema namaza osim s čistoćom.“[6]

Zašto abdest?

Imam Bakir, mir neka je na nj, je rekao:

„Abdest je jedna od Božijih odredbi kojom Allah ukazuje na one koji su Mu pokorni i one koji su Mu neposlušni.“[7]

Imam Rida, mir neka je na nj, govoreći o razlozima abdesta, je rekao:

„Da bi rob Božiji bio čist kada želi stati pred Silnoga (Džebbar) i obratiti Mu se – pokoran Mu u onome što mu je naredio, čist od prljavština i nečisti – a pored toga abdest odnosi lijenost i pospanost te čini srce spremnim za stajanje pred Džebbarom.“[8]

Učinci abdesta

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

„Zahvaljujući abdestu, Allah, dž.š., će na Sudnjem danu proživjeti pripadnike moga ummeta lijepih lica te bijelih ruku i nogu.“[9]

Vrlina stalnog bivanja pod abdestom

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

„Često uzimaj abdest, Allah će ti produžiti život. Ako možeš biti pod abdestom i danju i noću, učini tako, jer ako umreš s abdestom, ti si šehid.“[10]

 „Spavač s abdestom je kao postač koji bdije noću.“[11]

Obnavljanje abdesta

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

„Ko uzme abdest na abdest, upisuje mu se deset dobrih djela.“[12]

Imam Sadik, mir neka je na nj, je rekao:

„Ko obnovi abdest na abdest, a da ga nije pokvario, Allah će mu obnoviti pokajanje bez traženja oprosta od grijeha.“[13]

 „Abdest na abdest je svjetlo na svjetlo.“[14]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Sažetak zbirke hadisa, svezak 2, (preveo s perzijskog i arapskog: Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2007, str. 366-367.[1] El-Maide, 6.

[2] Kenzul-‘ummal, 26059.

[3] Isto, 26031.

[4] Isto, 26030.

[5] Biharul-envar, 80/237/11.

[6] El-Fekih, 1/58/129.

[7] ‘Ileluš-šerai’, 279/1.

[8] Isto, 257/9.

[9] Biharul-envar, 80/237/10.

[10] Emalil-Mufid, 60/5

[11] Kenzul-‘ummal, 25999.

[12] Isto, 26042.

[13] Vesailuš-ši'a, 1/264/7.

[14] Isto, 1/265/8.