Abeceda životinja
Abeceda životinja

Abeceda životinja

Ovaj edukativni video prilog namijenjen je prvenstveno djeci koja imaju poteškoće u razvoju  govora, ali je zanimljiv i za drugu djecu budući da ih upoznaje sa raznolikim svijetom životinja.