Action Verbs – Glagoli radnje
Action Verbs – Glagoli radnje

Action Verbs – Glagoli radnje

Glagoli radnje su mnogobrojni. Naučimo ovom prilikom neke od njih!

walk

You can walk like a cat.

hodati, šetati

Možeš (možete) hodati kao mačka.

stomp

You can stomp like an elephant.

stupati

Možeš (možete) stupati kao slon.

waddle

You can waddle like a duck.

gegati se

Možeš (možete) se gegati kao patka.

stand

You can stand like a flamingo.

stajati

Možeš (možete) stajati kao flamingo.

run

You can run like a cheetah.

trčati

Možeš (možete) trčati kao gepard.

jump

You can jump like a kangaroo.

skakati, skočiti

Možeš (možete) skakati kao kengur.

hop

You can hop like a rabbit.

skakutati, poskočiti

Možeš (možete) skakutati kao zec.

fly

You can fly like a butterfly.

letjeti

Možeš (možete) letjeti kao leptir.

dance

You can dance like a bear.

plesati

Možeš (možete) plesati kao medvjed.

climb

You can climb like a monkey.

verati se, penjati se

Možeš (možete) se verati kao majmun.

fart

You can fart like a skunk.

prdnuti, prditi

Možeš (možete) prditi kao tvor.

clap

You can clap like a seal.

pljeskati, aplaudirati

Možeš (možete) pljeskati kao foka.

swim

You can swim like a fish.

plivati

Možeš (možete) plivati kao riba.