Akupunktura (Acupuncture)
Akupunktura (Acupuncture)

Akupunktura (Acupuncture)


Staro kinesko medicinsko umijeće, bazirano na sistemu ljudske fiziologije, koje se zapadnoj nauci čini okultnim, mada se dokazi o praktičnoj efikasnosti akupunkturne terapije ne mogu poreći. Smatra se da tijelo ima mrežu kanala – poznatih kao “meridijani” – kroz koje protiče životna energija zvana CHI (ČI), koja ima dve izbalansirane komponente JIN i JANG.

Kada ove komponente izađu iz ravnoteže, ili kada energetski protok duž meridijana bude blokiran, dolazi do bolesti ili organskog poremećaja.

Umjetnost izlečenja sastoji se u vraćanju ravnoteže ili otklanjanju blokade. Ovo se čini ubadanjem igala na određene tačke na meridijanima. Ima oko 800 takvih “akupunkrurnih tačaka”. Zavisno od toga da li se hoće postići stimulišući ili sedativni efekat, koriste se igle od različitih materijala. Sem za ljekovitu terapiju, akupunktura se koristi kao sredstvo za anesteziju, i važni hirurški zahvati mogu se obaviti na potpuno svjesnom pacijentu koji je pod lokalnom anestezijom uz pomoć strateški dobro raspoređenih igala. Akupunkturisti tvrde da se primarni meridijani tijela mogu osjetiti na pulsu, na korijenu šake, a svakom tretmanu prethodi puls dijagnoza koja jednom ekspertu može da otkrije početno oboljenje, koje još nije manifestovalo fizičke simptome. Akupunktura, dakle, može da se koristi i kao preventivna terapija.[1]

Znanja o akupunkturi proširila su se Evropom krajem 16. vijeka posredstvom evropskih misionara. Svjetska zdravstvena organizacija ( SZO) je 1979. godine priznala akupunkturu kao metodu liječenja, a posljednjih tridesetak godina provode se intenzivnanaučna istraživanja mehanizama akupunkture.

Liječenje akupunkturom danas, uveliko se razlikuje od metoda koje su se koristile u prošlosti. Dovoljno je podsjetiti, kako su prve igle koje su se upotrebljavale bile kamene, dok su danas u upotrebi savremenije metode, od kojih je najrasprostranjenija laserska akupunktura.

Laserska akupunktura prvo se počela primjenjivati na starijim osobama i djeci, te je još jedna njena prednost upravo u tome, što se tom metodom lakše tretiraju te osjetljive skupine pacijenata.[2]

 

U nastavku slijede riječi i dijela mr. med. sci. Božuta dr. Aide, spec. medicine rada i akupunturolog [3]


 Akupunktura – Majka i dijete 

Kada govorimo o akupunkturi kao metodi liječenja kod žena, onda svakako treba spomenuti PMS (predmenstrualni bolni sindrom). Ovom metodom se postižu odlični rezultati u najvećem broju slučajeva ili se znatno ublažavaju. 

Da bi se došlo do željene trudnoće i da bi se rodilo dijete, takođe, pomaže akupunktura (u slučajevima gdje nije potrebna hiruška intervencija). Danas u razvijenom svijetu nema ni jedne ozbiljne klinike za sterilitet, a da nema stručnjaka za akupunkturu. 

Inače akupunkturom se stimulišu: hipofiza, nadbubrežne žljezde i jajnici, što sve rezultira poboljšanom ovulacijom, a endometrij postaje željene debljine, što je neophodno da bi se plod održao do kraja trudnoće. Istovremeno se rade i tačke za opuštanje tj. umirenje, jer i psihička napetost može biti uzrok steriliteta. Kada se radi o vještačkoj oplodnji takođe se primjenjuje akupunktura prije inseminacije ploda i nakon toga, jer se time postiže daleko veći procenat novorođenčadi. 

Kada  spominjemo  sterilitet  za  njega su odgovorni i muškarci, pa se i tu preporučuje akupunktura koja povećava broj spermatozoida i njihovu pokretljivost i uopšte kvalitet sperme.

Prava vrijednost akupunkture, posebno dolazi do izražaja, kada se lijekovi ne smiju davati, kao što je slučaj u trudnoći (opasnost po plod), tokom samog poroda i u periodu dojenja. 

Simptomi depresije u trudnoći liče na simtome bilo kog drugog tipa depresije, ali problem je složeniji, jer ona utiče na dijete. Depresivne osobe ne spavaju dobro,nemaju apetit i ne nalaze zadovoljstvo u aktivnostima koje su prije trudnoće bile prijatne.

Po nekim statistikama u 10-25%  žena javlja se teži oblik depresije u prvih šest  mjeseci nakon poroda. Akupunktura predstavlja u ovim slučajevima sasvim odgovarajuću terapiju.

Bolni sindromi, npr. bol u leđima koji se može javiti zbog pritiska ploda u karlici, takođe se uspješno liječi akupunkturom. Tokom trudnoće, naročito u prva tri mjeseca, može doći do mučnine i povraćanja, koji ponekad zahtijevaju hospitalizaciju. Akupunkturom se ovaj problem rješava na najbolji mogući način. Poremećaj dojenja, kao što su smanjena količina i zastoj mlijeka, prema preporuci SZO, takođe se nalazi u skupini indikacija za akupunkturu.

Akupunktura se uspješno primjenjuje i kod djece od samog rođenja, bez ikakvih neželjenih efekata, a liječenje je znatno brže nego kod odraslih.

Indikacije u pedijatriji po SZO su: problem sa  govorom – mucanje, noćno mokrenje,  neuhranjenost,  pretjerana  aktivnost, zaušnjaci, razrokost (slabost  jednog  mišića, pa  jači  očni  mišić vuče oko na svoju stranu), cerebralne paralize kao posljedica povrede.  

Conjunctivitis, rahinitis, pharingitis, bronchitis i astma bronchiale, bilo alergijske ili nealergijske geneze, su najčešće indikacije u ovoj ordinaciji.   

            

O ličnom iskustvu Božuta dr. Aida kaže:

„Kroz moju ordinaciju je prošlo mnogo djece sa gore navedenim indikacijama i mogu reći da su rezultati liječenja akupunkturom odlični. Svakom roditelju bih preporučila da pokuša sa ovom metodom liječenja.

Npr. problemi sa alergijama koje se oficijalnom medicinom liječe antihistaminicima, pa čak kortikosteroidima, dugotrajno, akupunkturom se problem rješava u potpunosti za u prosjeku deset tretmana. Naime akupunkturni tretman znatno poboljšava imunološki sistem podizanjem broja leukocita, gama globulina, te drugih supstanci koje pridonose povećanju odbrambenih snaga organizma.

Paralize kao posljedice povrede se takođe i u zastarjelim slučajevima mogu uspješno liječiti akupunkturom. Posebno ističem slučaj djeteta, kome je nakon nevješto vođenog poroda ostala paralizirana ruka. Postignut je, nakon dugotrajne terapije, potpuni oporavak ruke u čemu  je akupunktura imala najznačajniji udio. Pareza i paraliza facijalis se može javiti i kod djece. Imala  sam pacijente i od 9 godina koji su došli sa ovom dijagnozom.“

I na kraju ljubazna dr. Aida tvrdi:

„ U svim gore navedenim indikacijama akupunktura se koristi bez bojazni od bilo kakvih neželjenih efekata, što je svakako od ogromnog značaja s obzirom na populaciju o kojoj se radi.

 

[1] www.objave.com/recnik_pojam_cl.php?pojam=Akupunktura

[2] www.ordinacija.hr/…by…/akupunktura-ljekovita-stimulacija-iglicama…

[3] Tel. +387-33-657-828, +387-061-245-109, e-mail abozuta@yahoo.co.uk, 71000 Sarajevo