Arapski alfabet
Arapski alfabet

Arapski alfabet

Arapsko pismo se čita s desna na lijevo.Arapski alfabet ima 28 slova[harfova],koja služe kao znakovi za suglasnike ili konsonante.U arapskom jeziku nema posebnih slova za oznaku samoglasnika ili vokala,nego za samoglasnike služe posebni znaci,koji se stavljaju nad suglasnike ili ispod njih.Većina arapskih slova ima različite oblike prema tome da li slovo stoji samo ili je vezano za koje drugo.