AUTIZAM – Izazovi svakodnevnice (II)
AUTIZAM – Izazovi svakodnevnice (II)

AUTIZAM – Izazovi svakodnevnice (II)

Prema odluci Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, 2. aprila obilježava se Svjetski dan svjesnosti o autizmu. Znak svjesnosti autizma – puzzle označavaju želju za povezivanje djelića i konačnim shvatanjem autizma. Prema podacima u nizu studija, jedno od stotinu djece ima neki oblik autizma. Još jedan  od simbola autizma je plava boja koja predstavlja smirenost i prihvatanje.

Uzroci autizma

Autizam nastaje kao posljedica višestrukih uzroka, a tačna etiologija nastanka do danas nije naučno potvrđena.

Prevladavaju stavovi da je za nastanak autističnog poremećaja odgovorno naslijeđe, oštećenje mozga i poremećaji moždane funkcije, poremećaji kognitivnih procesa i govorno-jezičnog razvoja, poremećaj emocionalnog razvoja te interakcije navedenih uzročnika.

Socijalna  zaštita i inkluzija osoba  sa autizmom i njihovih porodica

Ovo je posebno značajno pitanje te je potrebno biti veoma senzibiliran na problem inkluzije osoba sa autizmom. Bitno je  znati da autizam nije bolest koja  će u nekom periodu života nestati poput svake druge bolesti. Autizam je  razvojna netipičnost, obilježje ličnosti koje ostaje u izvornom stanju do kraja života. Često se na našim prostorima inkluzija shvata kao prilagodba netipičnih osoba, tipičnoj sredini i većini prosječnih tipičnih ljudi. Međutim priča o  inkluziji ne može tu završiti. Isto koliko je potrebno da osobe  iz spektra autizma prilagode tipičnoj sredini i da nauče društveno prihvatljive oblike ponašanja oni to ne mogu sami berz podrške sistema, društva i različitih stručnjaka. Moramo razumjeti da se ni među populacijom tipičnih ljudi ne  razvijaju svi na  isti načini niti istom dinamičnošću. Svi smo različiti i bili tipčnog razvoja ili ne. U tome je bogatstvo čovječanstva. Stepen razumjevanja tih različitosti mora biti za  sve isti. Ne smije se naša tolerantnost za različitosti dovesti u pitanje kada se susretnemo sa osobama sa autizmom ili sa bilo kojom razvojnom netipičnošću. Potrebno je iskreno prihvatiti i porodice osoba  sa autizmom koje prolaze kroz niz skoro nepremostivih teškoća. Psihološka podrška braći i sestrama osoba  sa  autizmom je ključna. Roditelji su posebna karika u procesu inkluzije. Roditeljima je pored individualne psihološke podrške, kako  bi lakše prihvatili činjenicu da  imaju dijete sa autizmom, vrlo često potrebno i bračno savjetovanje jer vrlo veliki broj bračnih parova bivasuočen i sa razvodom nakon ustanovljene  dijagnoze kako autizma ta i bilo koje druge razvojne  netipičnosti kod djeteta.

IZVORI:  www.zzjzfbih.ba

POREMEĆAJ IZ SPEKTRA AUTIZMA, OD ČEGA POČETI?

Priručnik za praktičan rad roditelja i stručnjaka;

Badrov, Ttajana; Radić, Bojan; Radić, Zoran; Sivro, Amela;

Udruženje „Svijet u slikama“  Zenica; 2023.