Biće vremena za kukanje
Biće vremena za kukanje

Biće vremena za kukanje

Opet Nasrudin izgubio svoga magarca i počeo da ga pjevajući traži. Rekoše mu ljudi:

– Ko izgubi magarca nije mu do pjesme nego do kukanja!

Hodža reče:

– Još me drži nada da je magarac iza onog brda. Ako ga tamo ne nađem, onda ćete tek čuti moju kuknjavu!

 

Izvori:

– (Preuzeto iz knjige Nasrudin-hodža: priče i dosjetke, Ahmet Halit-Jašaroglu, Ismail Hakki Čaušević, Meša Selimović, Svjetlost, Sarajevo, 1953., str. 54.)

 

Prevod: A. Kadrija